Del
 | Pressemeddelelse

Regeringsgrundlag: Gode intentioner om uddannelse, men der skal fortsat spares

Det er godt at se, at den nye trekløverregering fastholder fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft fremover. Særlig indsats i forhold til folkeskolen hilses meget velkommen, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Attraktive erhvervsuddannelser og en opkvalificeringsindsats over for de voksne er på den nye regerings dagsorden og det er positivt, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers direktør Lars Kunov.

”Trekløverregeringen lægger vægt på, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse de kommende år for at sikre arbejdsmarkedets behov. Siden det politiske mål om 30 pct. af en ungdomsårgang i 2025 blev formuleret i 2014, er vi stort set ikke kommet nærmere målet. Derfor håber jeg, at politikerne vil medvirke til mere aktivt at nå dertil,” siger Lars Kunov.

Den nye regerings ønsker om en indsats allerede i folkeskolen er også helt afgørende. De basale færdigheder er en forudsætning for at flere kan tage en ungdomsuddannelse og samtidig skal der mere fokus på det anvendelsesorienterede, som kan forberede og interessere flere for at vælge de erhvervsrettede uddannelser. Men Lars Kunov håber også, at den nye regering vil se uddannelsessektoren som noget, man er nødt til at investere i.

"Erhvervsskolerne er underlagt store besparelser. Der er akut behov for at investere i ny teknologi, hvis uddannelserne skal leve op til de krav, arbejdsmarkedet stiller til blandt andre smede, mekanikere og industriteknikere," siger Lars Kunov. Erhvervsskolerne skal spare samlet 120 millioner kroner næste år.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K