Del
 | Pressemeddelelse

Regeringsgrundlag med mange positive takter

I sidste uge fremlagde Danske Erhvervsskoler-Lederne en lang liste over forslag, som efter DE-L’s mening burde med i regeringsgrundlaget.  DE-L kan se sit fingeraftryk i regeringens arbejdsprogram, eftersom de erhvervsrettede uddannelser har fået en markant plads. Det gælder blandt andet:

  • Reel uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne
  • En tilskudsreform, der omfatter alle ungdomsuddannelser
  • Voksen- og efteruddannelse – et massivt løft af de ufaglærte 
  • Styrkelse af innovation og entreprenørskab og samarbejde med erhvervslivet i uddannelsessystemet.

Regeringen vil også forbedre kvaliteten på erhvervsuddannelserne, men ligesom indsatsen overfor voksen- og efteruddannelse overlader man det til trepartsforhandlingerne at komme med konkrete løsningsforslag.

”Det er naturligvis i de erhvervsrettede uddannelsers interesse, at den fremtidige politik forankres i en enighed mellem regering, arbejdsgivere og lønmodtagere. Men vi er jo utålmodige efter at se hvilke rammer og vilkår, man fra politisk side vil komme med. Vi vil dog foreslå, at man allerede nu fjerner prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige og de aktivitetsdæmpende foranstaltninger i Genopretningsplanen fra 2010 til gavn for voksen- og efteruddannelse,” siger Lars Kunov, direktør for DE-L.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K