Del
 | Pressemeddelelse

Rekordoptag på erhvervsakademiuddannelserne

Den 30. juli fik 9.156 unge besked om, at de er optaget på en erhvervsakademiuddannelse. Fremgangen har især været stor på det tekniske område, hvor optaget på fx automationsteknolog- og energiteknologuddannelserne er steget med henholdsvis 411 pct. og 66 pct. siden sidste år. Men også de merkantile uddannelser oplever fremgang. 24 pct. flere går f.eks. i gang med en handelsøkonomuddannelse. Siden 2008 er det samlede optag på erhvervsakademiuddannelserne steget med 35 pct. 
 

"Erhvervsakademierne er inde i en enormt positiv udvikling, og stigningen i optaget viser tydeligt, at der er rift om de videregående uddannelser, som retter sig mod erhvervslivet, og det er vi meget stolte af", siger Ingo Østerskov, formand for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium.

 

Erhvervsakademiuddannelserne er videregående uddannelser af typisk to års varighed, og uddannelsernes længde tiltrækker mange unge som et overskueligt alternativ til en universitetsuddannelse. Uddannelserne er også et springbræt til videreuddannelse, og det skyldes især kombinationen af teori og praksis i undervisningen, som giver et stigende antal studerende mod på at læse videre på en professionsbacheloruddannelse.

 

Erhvervsakademierne blev etableret den 1. januar 2009 og uddanner overvejende til det private arbejdsmarked, herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Uddannelserne ligger inden for det økonomisk/merkantile, tekniske, it-faglige, designfaglige og bio- og laboratorietekniske område.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K