Del
 | Pressemeddelelse

Rekrutteringen af de unge voksne er forsat et problem på erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne forsat har problemer med at få de unge voksne til at vælge en erhvervsuddannelse. Det viser nye tal fra undervisningsministeriet. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier råber vagt i gevær.

Til trods for status quo i det samlede optag på erhvervsuddannelserne, oplever erhvervsskolerne for 3. år i træk en nedgang i optaget af de unge voksne. Det er noget som bekymrer sektoren. Ikke mindst fordi det kan være svært at vide, hvad denne gruppe mennesker foretager sig. Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L), Ole Heinager ser på udviklingen med stor bekymring.

”Det er positivt, at vi kan se en lille stigning af de helt unge, men det opvejes desværre af endnu en tilbagegang for de lidt ældre. De senere års markante stigning i tilgang til de gymnasiale uddannelser har ikke fået flere til at vælge en erhvervsuddannelse efter studentereksamen.” udtaler Ole Heinager, formand for DEG-L.

Tallene viser at der er tilbagegang på alle de uddannelser, der er rettet mod det private erhvervsliv. Størst er tilbagegangen på uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice (KHF). Ifølge tal fra Danske Regioner og Region Nordjylland kommer Danmark til at mangle over 30.000 faglærte inden for KHF i 2025. Derfor forekommer det også paradoksalt for DEG-L’s formand, at det ikke er med til at tiltrække flere unge voksne til uddannelserne. Samtidig er han bekymret over de forsatte besparelser på erhvervsuddannelser i forbindelse med finansieringen af FGU-aftalen, hvor Regeringen vil spare cirka 29 mio. årligt.

”Virksomhederne skriger på arbejdskraft og kan love de unge voksne en god fremtid på arbejdsmarkedet, og samtidig vælger flere og flere det uddannelsen fra. Derfor er det ubegribeligt, når Regeringens går imod stor politisk opbakning til erhvervsuddannelserne og forsætter besparelserne. Det skal i højere grad end i dag være muligt at guide interesserede unge hen på uddannelser med gode jobmuligheder” siger Ole Heinager, formand for DEG-L.

Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B), Kim Simonsen, mener at politikerne må udvise politisk mod og vilje, hvis vi skal løse problemerne i forhold til de unge voksne. Han kommer derfor med en klar opfordring til politikerne.

”Vi har ikke de unge voksne med. Derfor må regeringen ikke løfte foden fra speederen. Tværtimod kalder tallene på en ambitiøs politisk handling, hvis Danmark skal kunne efterkomme behovet for faglært arbejdskraft. De her optagetal viser at vi er meget langt fra målet” udtaler Kim Simonsen, formand for DEG-B.

Der dog også glæde at spore hos de to formænd. EUX-uddannelsen, der blander en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, oplever for 5. år træk en stigning i 1. grundforløb. Det betyder at næsten hver tredje elev der starter på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, vælger EUX.

”Vi er glade for at EUX, som den nye dreng i klassen der blander det bedste fra to verdener, i stigende grad vækker de helt unges interesse. Det er spændende uddannelse, som jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget mere om i fremtiden” afslutter Ole Heinager, formand for DEG-L.

Pressekontakt:
Sebastian Carstensen
Tlf. 28 72 02 68


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K