Del
 | Debatindlæg

Sæt en stopper for karakterspekulationerne

Altinget: 4. april 2014

Udviklingen beslaglægger voldsomme ressourcer, som helt sikkert vil kunne bruges bedre og mere konstruktivt i ungdomsuddannelserne.

Af René van Laer
Formand for Danske Erhvervsskolers gymnasieudvalg

Det er alt for nemt for elever på de treårige gymnasiale uddannelser og hf at få et godt adgangsgivende gennemsnit ved studentereksamen. Eleverne vælger bare fag med store chancer for høje karakterer.

De sværere specifikke adgangsgivende fag kan nemlig skubbes og efterfølgende tages via gymnasiale suppleringskurser, uden at disse karakterer tæller med i gennemsnittet.

Siden gymnasiereformen i 2006 er antallet af gymnasiale suppleringskurser femdoblet fra cirka 2500 pr. år til cirka 12.500 ifølge Jyllands-Posten. Udviklingen beslaglægger voldsomme ressourcer, som helt sikkert vil kunne bruges bedre og mere konstruktivt i ungdomsuddannelserne. I en tid, hvor Riget fattes penge, er det afgørende, at pengene bruges de rigtige steder.

Det er naturligvis fristende for eleverne at vælge interessante og nemme fag i deres gymnasietid, når de specifikke adgangsgivende fag til den ønskede videregående uddannelse kan tages efterfølgende. Og når karaktererne fra GSK ikke tæller med, er det ekstra svært at modstå muligheden.

GSK-karakteren skal tælle med
Danske Erhvervsskoler-Lederne mener, at udviklingen er resultatet af en systemfejl. Det er vigtigt, at de unge også vælger fag i gymnasiet, som er i overensstemmelse med deres ønsker om videreuddannelse, og at de gymnasiale studieretninger, valgfagsordninger og eksamensbeviser er indrettet i overensstemmelse med dette.

Eleverne skal naturligvis fortsat have mulighed for at supplere med fag efterfølgende, hvis de fik valgt forkert eller mangler noget. Men karaktererne skal tælle med.

Danske Erhvervsskoler-Lederne opfordrer politikerne til at tage fat i problemet i forbindelse med de forhandlinger, der skal være om adgangs- og gennemførelseskrav i gymnasieforligskredsen efter påske.

Reglerne kan godt ændres, så karakterne fra GSK indregnes i det adgangsgivende karaktergennemsnit. Allerede i dag reguleres gennemsnittet, alt efter hvor hurtigt eleven kommer i gang med sin videreuddannelse. Hvorfor så ikke regulere i forhold til resultatet af den nødvendige gymnasiale supplering?


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K