Del
 | Nyhed

Samarbejde giver pote på uddannelsesområdet

Af Jesper Krusell, VIA

Samarbejde, vilje og en målrettet indsats på praktikpladsområdet begynder at give pote. Det viser erfaringerne fra Horsens og Hedensted, hvor et godt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter kombineret med massivt benarbejde fra uddannelseskonsulenter på Business College Horsens og VIA Erhvervsuddannelser kaster praktikpladser af sig.  


”Politikerne på Christiansborg og arbejdsmarkedets parter fortjener store roser. Der bliver skældt ud på hinanden, når det går skidt, men i denne sag har alle parter trukket i samme retning, og det har givet resultater. Samtidig har vores uddannelseskonsulenterne på Business College Horsens og VIA Erhvervsuddannelser en stor del af æren for, at behovet for yderligere praktikpladser er blevet tydeliggjort,” siger Svend Aage Hansen, bestyrelsesformand for Business College Horsens.  

Kampagnen, som blev igangsat i begyndelsen af året, falder sammen med, at praktikpladstilskuddet er steget fra 16.000 kroner til 50.000 kroner. Ifølge Svend Aage Hansen er det forhøjede beløb imidlertid blot én af forklaringerne på, at virksomhederne i stigende grad efterspørger lærlinge.  

”50.000 kroner er mange penge, ikke mindst for mindre virksomheder. Men uden den store lokale indsats ville virksomhederne ikke have fået øjnene op for problemets omfang, og samtidig må man sige, at appellen om at udvise socialt ansvar har virket,” siger Svend Aage Hansen.  

Afgørende for samfundet

Ole Nørgaard Andersen, formand for VIA Erhvervsuddannelsers studieråd, roser ligesom Svend Aage Hansen den indsats, som alle involverede parter lægger for dagen.  

”Det er regeringen, der har fundet pengene, men det er organisationerne, der har presset på for at finde løsninger på denne her udfordring. Det er en udfordring, som vi simpelthen skal løse, og det er ikke kun af hensyn til skolerne. Der kommer et opsving, og der er et generationsskifte på vej inden for en hel række håndværksfag, så det er afgørende for erhvervslivet og samfundet som helhed, at vi får uddannet nogle flere unge. Derfor er initiativerne helt rigtige,” siger Ole Nørgaard Andersen.  

På HK-området er der i år indgået 32 praktikaftaler indtil nu. Det tal er langt højere end normalt for dette tidspunkt på året, og ydermere viser det sig, at en tredjedel af disse aftaler er indgået med virksomheder, som ikke tidligere har haft elever. På VIA Erhvervsuddannelser er tendensen den samme, men forstander Jens Høffner understreger, at arbejdet på ingen måde er gjort færdigt.  

”Vi har registreret en del flere indgåede uddannelsesaftaler end på samme tid sidste år, men vi oplever samtidig en tilgang af elever på vores uddannelser. Det betyder, at der desværre også er flere elever, som må starte en skolepraktik, og derfor er det yderst vigtigt, at vi ikke læner os tilbage og hviler på laurbærrene,” siger Jens Høffner.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K