Del
 | Pressemeddelelse

Samarbejde skal styrke VEU

Nye partnerskaber og mulighed for at afprøve nye metoder kan medvirke til at øge voksen- og efteruddannelsesindsatsen og at VEU bliver et vigtigt element i et sammenhængende uddannelsessystem, fremhæver Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i en kommentar til VEU-ekspertgruppens anbefalinger.

Fremtidens voksen- og efteruddannelse skal tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og VEU skal integreres i den samlede nationale uddannelsesindsats og ikke ses som et appendiks. Den tankegang ligger efter Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers opfattelse bag anbefalingerne fra Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, som kom tirsdag.

”Der er mange spændende anbefalinger, som vi ser frem til bliver udfoldet i de kommende trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det vil forhåbentlig munde ud i en ambitiøs reform og nogle klare strategiske pejlemærker for erhvervsskolerne og AMU-centrene,” siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, DEG.

DEG finder forslaget om decentrale partnerskaber, som samler alle udbydere af voksen- og efteruddannelse, interessant, men det er vigtigt, at de faglærte og ufaglærte prioriteres. Der er også spændende muligheder i forslaget om at afprøve nye metoder og afviklingsformer i forhold til konkrete brancher i form af de foreslåede kompetenceklynger.Lige nu er der fx nogle behov i off-shore industrien, som er svære at løse inden for de nuværende ramme.

Ekspertgruppen foreslår en tilpasning af antallet af AMU-kurser, så der bliver færre kernekurser med bedre finansiering. Bedre økonomi på AMU-kurserne er nødvendigt, men ved en evt. tilpasning af antallet af AMU-kurser skal man holde for øje, at AMU leverer vigtig kompetenceudvikling også til små jobområder og brancher.

Samtidig er det positivt, hvis man øger mulighederne for at kombinere offentligt finansierede kurser med kurser med fuld brugerbetaling, som så kan virksomhedstilpasses. Det er noget virksomhederne har efterspurgt længe og som vil gøre VEU mere attraktivt for virksomhederne. Der skal i den forbindelse skabes gode rammer for at kurserne også kan forlægges til virksomhederne.

VEU-ekspertgruppen foreslår også en samlet, national platform med fælles indgang til alle typer af offentlig voksen-, efter- og videreuddannelse og her mener DEG, at man skal tænke sig om, før noget sådant etableres.

”Det primære fokus med en samlet platform skal være at minimere det administrative bøvl for virksomheder og kursister med hjælp fra erhvervsskolerne, og samtidig bør det direkte opsøgende arbejde over for virksomhederne optimeres, så de får tydeliggjort deres muligheder for efteruddannelse af deres ufaglærte og faglærte medarbejdere,” siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K