Del
 | Debatindlæg

Selveje sikrer uddannelsesudbud i hele landet

Bragt i Altinget den 27. oktober 2020

Af: Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand hhv. ZBC og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne 
​​
Samarbejde og fællesskab sikrer udbud i yderområder 
I et debatindlæg bragt d. 19. oktober i Altinget argumenterer Region Sjællands regionrådsformand Heino Knudsen (S) for, at selveje-strukturen og taxameterstyring er skyld i, at ”dele af Sjælland risikerer at blive uddannelsesørkener, fordi institutioner er nødt til at lukke som konsekvens af et darwinistisk uddannelsessystem”. 

ZBC er en af Danmarks største erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner beliggende på netop Sjælland. Uddannelsesinstitutionen er et resultatet af en fusion fra 2017, hvor tre af regionens erhvervsskoler slog sig sammen, og i dag har ZBC uddannelser i otte byer i regionen. Så mon ikke, at det er en af de skoler, Heino Knudsen anser som vindere, i det han kalder et darwinistisk uddannelsessystem? ZBC et dog et godt bevis på, at Heino Knudsen tager fejl.

Store uddannelsesinstitutioner fører nemlig ikke til færre uddannelsesudbud i yderområderne. Det viser institutionsrapporten fra maj 2020, som slår fast, at selvom antallet af institutioner er faldet som følge af fusioner, har antallet af afdelinger har været stabilt. Der er altså ikke opstået uddannelsesørkner.

Nye uddannelser i provinsen
ZBC har inden for de seneste år etableret ca. 40 nye udbud af grundforløb på erhvervsuddannelserne rundt omkring på Sjælland bl.a. i byerne Vordingborg, Kalundborg, Roskilde, Ringsted, Køge, Næstved og Slagelse. ZBC har siden fusionen altså ikke lukket udbud, men derimod tilført flere.

Et eksempel på hvordan et lokalt uddannelsesudbud er blevet styrket, finder man i Vordingborg, hvor fusionen har tilført et udbud af HTX samt erhvervsuddannelser inden for områderne fødevare, it, teknologi og service.  

Samarbejde på tværs af organisationer 
Senest i august 2020 har vi åbnet en ny SOSU-uddannelse i Kalundborg i et tæt samarbejde med EUC Nordvestsjælland og Kalundborg Kommune, der har bidraget med lokaler og attraktive elevpladser.

Det samarbejde har båret frugt og sikrer kvalificeret arbejdskraft til de lokale arbejdspladser. I august 2020 kunne vi således fylde et helt hold med over 30 nye elever fra Kalundborg, der drømmer om at gøre en forskel for områdets ældre og sårbare borgere. 

Se styrken i fællesskabet
Eksemplerne fra Kalundborg og Vordingborg viser, at vi gennem nytænkning, samarbejder og fusioner er med til at styrke og skabe ekstra uddannelsesudbud i yderområderne. For som Heino Knudsen rigtigt påpeger, kan taxameterordningen udfordre institutioner med små elevtal.

Derfor er løsningen ikke at afvikle selveje-strukturen, men at udvikle den, så det understøtter at store og små institutioner i endnu højere grad samarbejder. Det kræver, at hele sektoren forpligter sig overfor hinanden, og at både små og store uddannelsesinstitutioner takker ja til at styrke samarbejdet på tværs.

Dette skal understøttes af et taxameter -og bevillingssystem, der giver optimale rammer for at sikre en bred uddannelsesdækning i hele Danmark. Kodeordet er tillid til de lokalt forankrede beslutninger.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K