Del
 | Nyhed

Skab et attraktivt ungdomsmiljø

De unge prioriterer et attraktivt ungdomsmiljø og mulighed for at udsætte det endelige valg af erhverv meget højt, når de vælger ungdomsuddannelse, konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Det er ikke nyt for os, der til daglig beskæftiger os med erhvervsuddannelserne, men det dokumenterer jo blot endnu engang, at vi er nødt til at kunne skabe et attraktivt miljø på alle ungdomsuddannelser. Det forbinder de unge naturligt nok i dag primært med gymnasierne.

Selvfølgelig er det primære formål med en ungdomsuddannelse, at man enten får en erhvervs- eller studiekompetence – eller begge dele – men vi er også nødt til at forholde os til de unges fokus som 15-16-årige. De unge stemmer som bekendt med fødderne, så de vælger os fortsat fra, hvis de ikke finder os attraktive. Så vil vi – og det vil vi! – fastholde erhvervsuddannelserne som ungdomsuddannelser lige efter folkeskolen, er der nødt til at ske noget.

Regeringen lægger op til en reform af erhvervsuddannelserne og vil komme med et udspil til en sådan i efteråret, og det ser vi frem til. Blandt elementerne bør være et bedre ungdomsmiljø på erhvervsskolerne med mulighed for øget vejledning og information om de enkelte erhvervsuddannelser, så færre giver op eller tvinges til mange omvalg undervejs.

Om få år vil virksomhederne efterspørge flere med en erhvervsuddannelse. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds prognoser bliver der jo mangel på tusindvis af faglærte, hvis det ikke lykkes at vende den nuværende strøm væk fra erhvervsuddannelserne.

For nylig opgav regeringens erhvervsuddannelsesudvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner samt repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning og Finansministeriet at levere anbefalinger til en reform til børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Vi har som følgegruppe til udvalget haft en række møder med ministeren, hvor vi har haft lejlighed til at præsentere vores ideer og forslag til, hvordan erhvervsuddannelserne kan reformeres.

Disse forslag håber vi naturligvis, at Antorini vil betragte som en hjælp og tage med, når hun sammen med sine kollegaer på Christiansborg trækker i arbejdstøjet til efteråret og skal forhandle en reform på plads. Vi ser frem til at se regeringens udspil og stiller os gerne til rådighed med gode ideer, arbejdskraft og erfaring fra den virkelighed, der har så hårdt brug for en reform. For de unges og for samfundets skyld.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K