Del
 | Pressemeddelelse

Skarp kritik af regeringens besparelser på erhvervsskolerne

Det er den helt forkerte vej at gå i en tid med finanskrise, stigende ungdomsarbejdsløshed og et arbejdsmarked, der om få år står med en stor mangel på faglært arbejdskraft.

I perioden 2009-2011 forventer erhvervsskolerne at miste mere end 300 mio. kr. Takstreduktionerne er resultatet af besparelser på:

- Administrative fællesskaber: 163 mio. kr.
- SU-digitalisering: 20 mio. kr.
- VEU-digitalisering: 70 mio. kr.
- Ambitiøs it, studieadministration: 50-80 mio. kr.

”Vi står midt i den økonomiske krise. Arbejdsløsheden og især ungdomsarbejdsløsheden stiger, og til trods for det kommer det danske arbejdsmarked i løbet af få år til at mangle 100.000 faglærte. De fleste eksperter er enige om, at vi skal uddanne os ud af krisen. Alligevel insisterer regeringen på at gennemføre besparelserne på erhvervsskolerne. Hvorfor? Det giver ingen mening. Desuden lader langt de fleste besparelser sig heller ikke gennemføre i virkelighedens verden. Der er kun ét sted at hente besparelserne, og det er i under­visningen. Det giver ringere kvalitet og øget frafald”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.

Finansministeriets beslutning om at omlægge en del af skolernes taxameterøkonomi til diverse puljer betyder nu, at der er risiko for, at de danske erhvervsskoler står over for yderligere be­spa­relser. Det skyldes, at flerårsaftalen samt globaliseringsaftalen udløber og skal genforhandles mellem aftalepartierne i løbet af efteråret og tidligst forventes vedtaget i december 2009. Hvis ikke de forlænges i det nuværende omfang, kan det betyde yderligere besparelser på op til en halv milliard kr.

”Regeringen er nødt til at forstå, at vejen ud af krisen og vejen mod 95 %-målsætningen ikke går gennem konstante besparelser på erhvervsskolerne. Det er jo os, der skal uddanne store dele af den kommende arbejdsstyrke. Det er os, der skal sikre, at arbejdsmarkedet har relevant faglært arbejds­kraft, og det er os - mere end andre - der i sidste ende skal sikre, at regeringen når sit mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K