Del
 | Pressemeddelelse

Små virksomheder løbes over ende af digitaliseringskrav

Pressemeddelelse DE-B

Det er et problem for mange mindre virksomheder, at de kun kan tilmelde AMU-kursister digitalt. VEU-portalen Efteruddannelse.dk er for svært tilgængelig, og det koster opkvalificering af medarbejderne, mener Ib Haahr, som er formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne og næstformand i AMU-Fyn. Han er stærkt bekymret for udviklingen i AMU-aktiviteten, som har været konstant faldende de senere år.

"Virksomhederne har lige nu hårdt brug for, at den danske arbejdsstyrke opkvalificeres, og derfor kan vi ikke leve med, at urimelige praktiske udfordringer begrænser omfanget af efteruddannelse. I dag opgiver en del små virksomheder, fordi de støder hovedet mod den digitale udfordring. Så der skal hurtigst muligt findes en løsning, der også tilgodeser de små og mellemstore virksomheder, når de vil have ansatte på AMU-kursus," siger Ib Haahr.

Store virksomheder med egne HR-afdelinger har mulighed for at have de it-kompetencer, det kræver at navigere på VEU-portalen, mens den lille virksomhed, som har få eller ingen administrative medarbejdere og sjældnere har brug for at sende en medarbejder på kursus, har meget svært ved at opbygge den kompetence i virksomhederne. Derfor bør der indføres særordninger for de små virksomheder, også når det gælder løntabsgodtgørelse til virksomhederne, mener Ib Haahr.

"Det bør være frivilligt for de små virksomheder, hvordan de tilmelder AMU-kursister. Derfor skal Efteruddannelse.dk opfattes som et tilbud til dem, der vil bruge det, og andre skal kunne ringe eller maile direkte til AMU-centret eller erhvervsskolen, hvis de ikke kan overskue at benytte den elektroniske løsning," tilføjer Ib Haahr.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K