Del
 | Pressemeddelelse

Søgetal til EUD kræver politisk handling

Lidt færre unge fra folkeskolen har valgt en erhvervsuddannelse sammenlignet med sidste år. Ifølge Undervisningsministeriets søgetal har 18,4 pct. af eleverne fra 9. og 10. klasse søgt ind på grundforløb 1. Sidste år var det 18,5 pct.

Årets søgetal skal ses i forhold til det politiske mål om, at 25 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 pct. i 2025. Det betyder, at i runde tal skal omkring 10.000 flere end i dag vælge EUD. Derfor er hovedparten af dem nødt til at være unge, der i dag vælger en gymnasial uddannelse, siger Danske Erhvervsskolers direktør, Lars Kunov.

”De seneste søgetal viser, at eleverne ikke kommer af sig selv. EUD-reformens tiltag er desværre ikke nok, hvis så mange flere unge skal vælge om bare fire år. Derfor er politikerne nødt til at gøre en massiv indsats, hvis vi skal leve op til at få flere faglærte, der kan opfylde samfundets og virksomhedernes behov,” siger Lars Kunov.

Seneste prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at virksomhederne risikerer at mangle mere end 70.000 faglærte i 2025, hvis der ikke sker noget drastisk.

Hhx og htx udgør stort set den samme andel af de kommende gymnasieelever, da 11 pct. af dem har valgt htx og 19 pct. har valgt hhx.

Efter påske kommer regeringen formentlig med sit udspil til en gymnasiereform, hvor der forventes at være fokus på, at flere vælger hhx og htx.

”Vi skal have flere på erhvervsuddannelserne og dermed færre på gymnasiet. Men flere af den sidste gruppe skal vælge hhx og htx, fordi disse unge er målrettede og typisk vælger videregående uddannelser, der retter sig mod den private sektor,” tilføjer Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K