Del
 | Nyhed

Sprog hitter på hhx

 

Fremmedsprog har lavstatus i gymnasiet, konkluderer en rapport fra DEA. Men man har desværre stort set kun spurgt elever fra det almene gymnasium, for på handelsgymnasiet kan vi ikke genkende billedet. I forbindelse med gymnasiereformen i 2005 fik landets handelsgymnasier et kæmpe forspring på sprogområdet. Hhx er så ubetinget den uddannelse, hvor eleverne kan få allermest sprog. Engelsk er obligatorisk på A-niveau – som den eneste af de gymnasiale uddannelser. Og eleverne kan få op til 2 andre sprogfag på højniveau – A-niveau – hvis de ønsker det. Samtidig er det hele garneret med en moderne samfundsfaglig og internationale kulturel synsvinkel på stoffet – som i resten af uddannelsen.

Vi prøver at stimulere elevernes interesse og nysgerrighed med nogle internationale og globale synsvinkler på undervisningen, og mange handelsstudenter fortsætter deres karriere på de sproglige eller almene linjer på handelshøjskolerne, de merkantile korte videregående uddannelser eller tager Praktik i Udlandet. Alt sammen noget, der kan være med til at sikre ordrer og omsætning i erhvervslivet på lang sigt.

På Viborg Handelsgymnasium har vi haft internationale studieretninger gennem længere tid, hvor de kommende studenter tilbydes studieophold af 3-4 ugers varighed i udlandet. Her går de på sprogskole samtidig med at de er indkvarteret privat. Det giver interkulturelle og globale kompetencer og eleverne vokser personligt. De kan også komme på studieophold i Colorado Springs i USA, Salzburg i Østrig eller Gran Canaria afhængig af sproget. Og så giver det gode resultater.

Bragt i Politiken lørdag den 21. maj 2011.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K