Del
 | Nyhed

Statsminister lover et år til at vælge

Om 12 år skal 30 pct. af de unge vælge en erhvervsuddannelse. Det er regeringens ambition, fremgik det af statsminister Helle Thoning-Schmidts tale ved folketingets åbning i dag. Derfor skal der gennemføres en gennemgribende og ambitiøs reform af erhvervsuddannelserne, som gør dem attraktive for de unge. I åbningstalen nævnte statsministeren fire punkter fra udspillet, som ventes fremlagt i morgen:

"For det første kan det være overvældende for en 16-årig at vælge, om han vil være murer eller bygningsmaler. Vi vil give de unge et år til at lære de forskellige områder at kende, før de vælger. Og de 12 indgange til erhvervsuddannelserne skærer vi ned til fire. Så er det mere overskueligt for en 16-17-årig," sagde Helle Thorning-Schmidt.

"Det er vi da rigtig glade for på erhvervsskolerne, for det harmonerer jo vældig fint med det basisår, som vi har foreslået, som skal hjælpe de unge til at blive introduceret, afklaret og opkvalificeret til at træffe deres endelig valg af erhvervsuddannelse. Det har stor betydning for, at vi får færre omvalg," siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, der også hilser statsministerens forslag om at indføre adgangskrav velkomment.

Statsministeren sagde: "For det andet er det ikke sjovt at komme ind et sted, hvor man ikke kan følge med. Vi vil stille krav om mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved de afsluttende prøver i folkeskolen. Eller at man har en aftale om en praktikplads. Og de unge, der ikke opfylder karakterkravet, skal have tilbud om et nyt forberedende 10. klasseforløb, der er målrettet erhvervsuddannelserne."

"For det tredje er 20 timer om ugen ikke nok, når man skal være en dygtig faglært. Eleverne på erhvervsskolerne skal have flere timer og et fast timetal. Ligesom de har i gymnasiet. De unge skal have mindst 26 timer om ugen på deres grunduddannelse," sagde Helle Thorning-Schmidt.

Minimumstimetal lyder fornuftigt, hvis man samtidig forholder sig et moderne undervisningsbegreb, og vel at mærke kompenserer erhvervsskolerne økonomisk. "Vi går da ud fra, at politikerne så vil gøre, som de gjorde, da de indførte et klasseloft på 28 elever på gymnasierne. Da blev de jo også kompenseret," siger Lars Kunov.

"For det fjerde vil vi ikke længere sætte de helt unge sammen med de mange ældre elever. Og mere af undervisningen skal være på hold. Det giver et bedre uddannelsesmiljø for de unge," sagde statsministeren. Og et egentligt ungdomsmiljø på erhvervsskolerne er blandt de højt prioriterede indsatsområder, der skal arbejdes for, hvis flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, mener Danske Erhvervsskoler-Lederne.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K