Del
 | Pressemeddelelse

Stigning i tilmeldingerne til hhx

 

”Det er meget flotte tal. Hhx er fantastisk gymnasial uddannelse, der med sit unikke fokus på innovation, en global tilgang til verden, en tæt kontakt til erhvervslivet samt en stærk integration af it i undervisningen, gør at handelsgymnasiet (hhx) kraftigt kandiderer til titlen som det moderne gymnasium”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.   

Kønsfordelingen på hhx er i 2010 55 % drenge og 45 % piger. Det er ændring på 10 procentpoint i forhold til 2004, hvor fordelingen var 55 % piger og 45 % drenge. Hhx har i mange år haft godt tag i drengene, og de seneste tal bekræfter den tendens.  

”Uddannelsens ry som direkte anvendelig og fagligt interessant er meget vigtige parameter for de unge, der vælger hhx som deres gymnasieuddannelse. 93 procent af de studerende peger nemlig på anvendelighed som en af de ting, de bedst kan lide ved at gå på hhx. Uddannelsen har et erhvervsrettet perspektiv og er bundet op på et konkret, virkelighedsnært og anvendelsesorienteret fokus. Det er en af forklaringerne på at drengene i stigende grad tager uddannelsen til sig”, siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K