Del
 | Pressemeddelelse

Stor sejr for hhx-taxameter

Fra 2017 forhøjes hhx-taxametret med 69 mio.kr, så forskellen mellem hhx og stx udlignes. Det er en vigtig sejr og en glædens dag, mener Danske Erhvervsskoler, der har arbejdet i årevis på udligningen. Samtidig har politikerne fundet penge til indkøb af udstyr.

Det skaber stor glæde på handelsgymnasierne, at de nu fra 2017 kan se frem til en forhøjelse af hhx-taxametret, så stx og hhx-taxametrene bliver ligestillede. Danske Erhvervsskoler har brugt mange kræfter på at få politikerne til at gøre op med den urimelige forskel og hilser derfor udligningen meget velkommen. Aftalen om hhx-taxametret er indgået af forligskredsen om EUD-reformen. Det vil sige alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten og Alternativet.

”Udligningen af hhx-taxametret gør endelig op med en årelang urimelig forskel og sikrer nu også den økonomiske ligeværdighed mellem de gymnasiale uddannelser. Det er utrolig glædeligt, at forligskredsen har vist politisk mod og lever op til de politiske målsætninger for både EUD-reformen og styrkelse af de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Hhx-taxameterudligningen indgår i den økonomiske aftale, som ligger i forlængelse af forliget fra februar 2014 og skal sikre finansieringen af EUD-reformen. I aftalen afsætter forligskredsen også 240 mio.kr. til at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne de næste fire år, heraf 150 mio.kr. til bedre udstyr på erhvervsskolerne. Det glæder Danske Erhvervsskoler-Bestyrelsernes formand, Per Påskesen, der har arbejdet ihærdigt for at skaffe flere penge til udstyr.

”Bedre og mere tidssvarende udstyr på erhvervsskolerne er en forudsætning for at kunne tilbyde erhvervsuddannelser på et højt fagligt niveau. Det har virksomhederne brug for, når de vil efterspørge den faglærte arbejdskraft de kommende år. Derfor kvitterer jeg for, at man har afsat de 150 mio.kr, vi tidligere er blevet stillet i udsigt,” siger DE-B’s formand.

Ovenstående har dog ikke noget at gøre med finansloven for 2016, hvor regeringen bl.a. lægger op til et omprioriteringsbidrag på to pct. hvert år de næste år. Det vil koste erhvervsskolerne 220 mio.kr. alene i 2016. Det arbejder Danske Erhvervsskoler fortsat på at få ændret ved de igangværende finanslovsforhandlinger.

Yderligere kommentarer Lars Kunov, mobil 20 72 03 21.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K