Del
 | Nyhed

Stor tilfredshed med erhvervsuddannelserne


Undersøgelsen viser også at den altovervejende grund til at unge vælger en erhvervsuddannelse er den faglige interesse. Dermed kan vi endelig og heldigvis aflive myten om, at unge vælger en erhvervsuddannelse fordi de ikke tror de kan klare gymnasiet. Det er den faglige interesse der er afgørende. Med en erhvervsuddannelse i ryggen kan eleverne beskæftige sig med det, der interesserer dem mest og det de er bedst til, ligesom det er et vigtigt parameter at de kan blive selvstændige erhvervsdrivende efterfølgende.

Undersøgelsen viser at for to ud af tre af eleverne er der ingen tvivl om, at en erhvervsuddannelse er det rette for dem, og hele 95 procent af dem, der ikke er i tvivl, er tilfredse med deres uddannelse. Selv blandt dem, der er i tvivl, er hele 82 procent tilfredse med at gå på det grundforløb, de har valgt. Med andre ord understreger undersøgelsen, at eleverne udviser ret stor sikkerhed i deres valg af uddannelse. Eleverne på erhvervsuddannelserne vil ikke være andre steder end på erhvervsuddannelserne. 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K