Del
 | Nyhed

SU-digitalisering: vigtig information om ”kodebro” mellem EASY-A og SU-styrelsens system ”US2000”

Primo maj skrev SU-styrelsen til skolerne og bad dem om at kontrollere deres registreringer og den udmeldte ”kodebro”. Det blev pointeret at det var vigtigt at forholde sig til udmeldingen, da skolerne ellers kunne risikere at skulle opdatere en lang række elever manuelt efter overgangen til digitalisering af SU.

UNI-C har efterfølgende udviklet et script som tjekker skolernes registreringer i forhold til de registreringer, der er foretaget i SU-styrelsens system, ”US2000”. Det viser sig desværre, at der stadig er en del registreringer i ”US2000”, som ikke stemmer med registreringerne i EASY-A.

UNI-C har fredag den 25. juni udsendt en nyhed, hvor man beder skolerne om at tjekke op på uregelmæssighederne. Til nyheden er vedlagt et regneark og en vejledning i hvordan skolen kan ændre på registreringerne. Skolerne risikerer at skulle udføre flere tusinde manuelle korrektioner i US2000 efter idriftsættelsen af digitalisering af SU, hvis de ikke på forhånd får rettet registreringer i henhold til vejledningen.

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden: http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/nyheder/2010/06251100jahau.html


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K