Del
 | Nyhed

SVU på PD

 

Nu er den nye pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik sat i værk. Et af formålene med den nye uddannelse har været, at deltagerne kan være berettiget til at modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vi skal gøre skolerne opmærksom på at det forudsætter at uddannelsen følges på heltid samt at der mellem skolen og læreren er indgået en orlovsaftale om deltagelse i uddannelsen. Uddannelsen udbydes på nuværende tidspunkt både som en deltids- og en heltidsuddannelse.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K