Del
 | Nyhed

Tag en erhvervsuddannelse

Netop efterspørgslen bør jo til hver en tid have afgørende betydning for, hvordan vi vejleder de unge til uddannelse. Det kan naturligvis være svært at forudsige behovet for den ene eller anden faggruppe på længere sigt, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har flere gange forudsagt, at behovet for faglærte stiger frem mod 2020. Og da tilgangen til erhvervsuddannelserne er faldet de senere år, er der hårdt brug for at opmuntre flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. En mulighed kunne være som både Berlingske, Bertel Haarder og Børsting foreslår, at man sætter et måltal for, hvor mange unge, der tager en erhvervsuddannelse. Når regeringen sætter mål for antallet af akademikere, er det vel lige så naturligt at sætte mål for antallet af faglærte, hvis vi ellers kommer til at mangle dem.

Men for at nå et sådant måltal skal de unge se erhvervsuddannelserne som attraktive. Og her har vi som erhvervsskoler også et ansvar for fortsat at arbejde med kvaliteten. P1 Morgen havde ladet sig inspirere af Berlingskes artikler om ånden, der fortrænger hånden, og interviewede Danske Erhvervsskolers direktør Lars Kunov, som bl.a. sagde, at attraktive erhvervsuddannelser også skal have spændende ungdomsmiljøer, ligesom vejledning og introduktion til forskellige erhvervsuddannelser er nødvendig for de unge, som ikke er klar til at vælge.

Det er jeg enig i, ligesom at vi skal have fokus på jobkompetence allerede i ungdomsuddannelserne.

Vi har brug for elever, der både bliver dygtige håndværkere, og som måske gerne efterfølgende tager en videregående uddannelse.

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere, der kan kombinere teori og praksis, så det skal vi arbejde målrettet på at levere.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K