Del
 | Nyhed

Tag politisk ansvar for finansloven

-De erhvervsrettede uddannelser skal samlet set spare 320 mio. kr. svarende til 3600 kr. pr. årselev. Det er en besparelse langt større, end vi i vores værste fantasi havde forestillet os. Når det er sagt, er det vores opgave som ansvarlige bestyrelser at rette ind efter virkeligheden. Vores opfordring til de ansvarlige partier bag finansloven er, at nu må de tage politisk ansvar og tage uddannelsesopgaven alvorligt, udtaler Per Madsen, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

De erhvervsrettede uddannelser løfter en stor og ekstrem vigtig opgave. Det er fra erhvervsskoleområdet, at startskuddet til den næste vækstperiode skal komme. Vi uddanner den faglærte arbejdsstyrke, der er så massivt et behov for, hvis vi ikke skal være nødsaget til at hente dyr arbejdskraft fra udlandet - hvis det da overhovedet er muligt. Og vi efteruddanner de faglærte og de ufaglærte, så de ikke ender i arbejdsløshed på trods af, at der reelt inden længe er brug for flere hænder.  

Regeringen og dens støttepartier har da også sat ambitiøse mål for vores område. Desværre stemmer finanslov 2011 på ingen måde overens med disse mål. Skolerne har rent ud sagt ikke økonomi til at løfte de opgaver, de er blevet pålagt. Danske Erhvervsskoler - Bestyrelsernes generalforsamling opfordrer derfor partierne bag finanslov 2011 til at justere de uddannelsespolitiske mål i forhold til realiteterne ude på uddannelsesinstitutionerne.

-Giv os nogle realistiske vilkår at arbejde under og nogle mål at pejle efter, som det rent faktisk er muligt at nå med de nuværende økonomiske betingelser, lød det fra en enig generalforsamling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ønskes der yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse, kan henvendelse ske til Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på tlf. 33 86 23 19 eller på mobil tlf. 51 34 08 51, eller til Per Madsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne på mobil tlf.: 40 11 61 77. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K