Del
 | Pressemeddelelse

Tilbage til forhandlingsbordet. Praktikpladssituationen skal løses nu!

Danske Erhvervsskoler er meget bekymrede over det store fald i antallet af praktikpladser. Alene i årets tre første måneder faldt antallet af indgåede praktikpladsaftaler med hele 31,8 % i forhold til første kvartal 2008. Mere end 5000 unge står i dag uden en praktikplads og er i alvorlig fare for at måtte opgive eller udskyde deres igangværende uddannelse. Og det er samtidig med, at der i øjeblikket er en voldsom stigning i ungdomsarbejdsløsheden.

”Danske Erhvervsskoler henstiller på det kraftigste til Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter at få sat sig tilbage til forhandlingsbordet og lavet en ambitiøs aftale omkring praktikpladserne. Den igangværende praktikpladskrise skal løses nu, ellers risikerer vi at tabe flere tusinde unge på gulvet og at mangle kvalificeret arbejdskraft i en nær fremtid. Det kan vi som samfund ikke være bekendt, og vi har i øvrigt heller ikke råd til det. Det burde være muligt at finde de penge, det koster at sikre unge på erhvervsuddannelserne både praktikpladser og uddannelsesgaranti”, siger Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

Danske Erhvervsskoler undrer sig over at ministeren vil bruge ændringer i uddannelsesgarantien til at finansiere mere skolepraktik. Det er af stor betydning, at de unge kan færdiggøre en uddannelse, hvor der også er et reelt jobperspektiv, og ikke alene et trin, der for en stor dels vedkommende er mere eller mindre kunstigt skabt, og ikke nødvendigvis afspejler en reel jobmulighed.

”Det er absolut nødvendigt, at unge mennesker kan have fuldstændig tiltro til, at når de påbegynder en erhvervsuddannelse, så kan de også fuldføre den. Vi kan se på optagelsestallene, at praktikpladssituationen påvirker de unges uddannelsesvalg. At skabe usikkerhed om uddannelsesgarantien svarer til at rive tæppet væk under erhvervsuddannelserne. Derfor er det nødvendigt, at vi en gang for alle sikrer permanente ordninger for elevernes og lærlingenes praktikophold, så de unge kan starte en uddannelse i tillid til, at de også kan afslutte den”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.

Det er Danske Erhvervsskolers holdning, at praktikken først og fremmest skal afvikles på virksomhederne, da det er hele essensen af vekseluddannelsessystemet. Danske Erhvervsskoler støtter alle initiativer, der kan sikre en hel eller delvis virksomhedsforlagt praktik, bl.a. delpraktikaftaler, kombinationsaftaler mv. Når alle disse tiltag er afprøvet, skal skolerne være i stand til at honorere uddannelsesgarantien med en kvalitetssikret skolepraktik.

”Danske Erhvervsskoler har tidligere tilbudt sig som deltagende part i forhandlingerne mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter. Desværre uden held. Tilbuddet står imidlertid stadig ved magt. Det er vores elever, der ikke kan komme videre i deres uddannelsesforløb, og vores skoler, der berøres, så vi er meget interesseret i at få forhandlet en løsning på plads nu”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.

Danske Erhvervsskoler vil have et system, der er uafhængigt af økonomiske konjunkturer, således at vekseluddannelsessystemet kan fungere både i opgangs- og nedgangstider. Vi skal have indbygget en fleksibilitet i forhold til praktikpladserne, der betyder, at erhvervsuddannelserne ikke konstant kræver politisk regulering.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K