Del
 | Pressemeddelelse

To foreninger - et sekretariat

Baggrunden for at etablere det fælles sekretariat er et ønske om at styrke foreningernes profil ved at samle de to sekretariaters kræfter og derved sikre en mere rationel anvendelse af de samlede ressourcer. Erhvervsskolerne er mere end nogensinde i fokus, når det handler om at sikre en kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Lederne har en nøglerolle i det uddannelsespolitiske og faglige arbejde, der de kommende år skal videreudvikle erhvervsskolerne til at indtage en markant rolle på den uddannelsespolitiske scene. Det arbejde kræver et tæt samarbejde mellem de to foreninger, hvis formål er sammenfaldende. Det fælles sekretariat er med til at sikre den platform.

Sekretariatsfællesskabet forventes at være oppe at køre i løbet af første kvartal 2012.

DE-B og DE-L fortsætter som to selvstændige foreninger.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K