Del
 | Pressemeddelelse

Trepartsaftale om VEU er et vigtigt skridt

Erhvervsskolerne er glade for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en trepartsaftale, hvor man styrker og udvikler voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Mere fleksibilitet og flere penge i en flerårs-aftale giver arbejdsro til at opkvalificere arbejdsstyrken, mener Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, DEG.

Den nye trepartsaftale giver erhvervsskolerne bedre muligheder for at efterkomme virksomhedernes og deres medarbejderes behov for voksen- og efteruddannelse. Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er fireårig og indeholder en række initiativer, bl.a. en styrket fleksibilitet i AMU, højere AMU-takster og forhøjelse af VEU-godtgørelse fra 80 til 100 pct. af dagpengesatsen. Derudover fokuserer man indsatsen ved at modernisere udbuddet af AMU-kurser og indføre en styrket brug af test og prøver i AMU. Det sidste vurderer DEG vil medvirke til at højne AMU-kursernes status blandt kursister og virksomheder.

"Trepartsaftalen er et vigtigt skridt i retning af, at flere danskere får voksen- og efteruddannelse. Den giver erhvervsskolerne mulighed for at satse strategisk på VEU de næste fire år, og det er vores vurdering, at de aftalte rammer giver skolerne reelle muligheder for at tiltrække flere kursister. Virksomhederne ventes at ville øge deres efterspørgsel, fordi de vil se AMU som et mere attraktivt tilbud til deres medarbejdere," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i trepartsaftalen besluttet at udfase VEU-centrene i 2018 og i stedet lægge centrenes opgaver i en institutionsuafhængig voksenvejledning og den opsøgende indsats over for virksomhederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

VEU-centrene har spillet en vigtig rolle i at sikre det regionale samarbejde og det opsøgende arbejde. Derfor bliver det vigtigt at sikre, at det arbejde videreføres, tilføjer Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K