Del
 | Nyhed

Tyskland er topscorer for praktik i udlandet

32 procent af de unge, der valgte at indgå en praktikaftale i udlandet i 2016, var ansat i en virksomhed i Tyskland. Dermed er de tyske virksomheder klar topscorer, når det gælder antallet af praktikaftaler uden for landets grænser, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Traditionelt har Tyskland tiltrukket mange elever inden for handel og kontor, som også er det område, hvor flest i det hele taget vælger praktik i udlandet. En del elever vælger også at blive udstationeret i udlandet, mens de har en dansk uddannelsesaftale. Her er Storbritannien det mest populære land at tage til. Antallet af udstationeringer er dog langt mindre end praktikaftaler.

 Top 20 over lande, erhvervsuddannelseseleverne tager til i praktik.

 *elever uden dansk uddannelsesaftale kan blive ansat direkte af en udenlandsk virksomhed i lønnet beskæftigelse med uddannelse for øje. Det er ikke en uddannelsesaftale. Skolen skal efterfølgende afgøre, om betingelserne for optagelse i en skoleperiode i hovedforløbet er opfyldt. **udstationeringer – elever med dansk uddannelsesaftale kan blive udsendt af den virksomhed, som han/hun har en uddannelsesaftale med i Danmark.

Tyskland37926
Storbritannien13542
Norge10011
Island8518
Spanien3150
Sverige690
Australien3629
USA3322
Tanzania356
Irland328
New Zealand1519
Frankrig239
Canada189
Holland194
Færøerne184
Grønland913
Italien143
Finland79
Sydafrika151
Portugal97
***

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bringer hver dag i denne uge nye fakta om praktik i udlandet på erhvervsuddannelserne i anledning af EU-kommissionens European Vocational Skills Week – discover your talent. EU-kommissionen vil med denne uge skabe særlig opmærksomhed om behovet for flere erhvervsuddannede i hele Europa.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K