Del
 | Debatindlæg

Ubegrundet taxameterforskel skal udlignes nu

(Bragt i Altinget den 24.10.2014)

Af Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler

Hvorfor retter regeringen ikke bare op på den uretfærdige fordeling af taxametre mellem de gymnasiale uddannelser? Undervisningsminister Christine Antorini erkendte forleden på det åbne samråd i Børne- og Undervisningsudvalget, at de almene gymnasier helt uden grund får 4.400 kr. mere i undervisningstaxameter pr. elev end handelsgymnasierne. Hidtil har forskellen kunnet forklares med, at lærerudgiften på STX var højere på grund af deres arbejdstidsaftale, men efter 2013-overenskomsten er alle nu enige om, at det ikke koster mere at undervise en STX-elev end en HHX-elev. Handelsgymnasier og almene gymnasier har nu de samme muligheder for at tilrettelægge undervisning og andre aktiviteter for lærerne, så det er nu blot op til det enkelte gymnasium at bruge dem. Hvorfor fastholder regeringen så alligevel forskellen? Timingen kunne jo ikke være bedre for en ændring, når undervisningsministerens udmelding falder sammen med de igangværende finanslovsforhandlinger. Man kan naturligvis undre sig over, hvorfor regeringen ikke havde udligningen med i sit finanslovsudspil i august, når den ikke selv er i tvivl om, at den er ubegrundet. Men det vil vi ikke tærske langhalm på, hvis blot regeringen er åben overfor at diskutere og gøre noget ved spørgsmålet i forhandlingerne med de øvrige politiske partier. Foreløbig har Christine Antorini meldt ud, at udligningen bliver et tema i forårets kortlægning af alle takster på ungdomsuddannelserne, hvis resultat politikerne vil kunne diskutere fra august 2015. Risikoen for, at de politiske forhandlinger kolliderer med et folketingsvalg, er overhængende, med mindre det er afholdt inden, og så kan vi frygte, at et politisk forlig om omfordeling og udligning udsættes til efter et valg og et nyt regeringsgrundlag. Og handelsgymnasierne skal vente endnu længere på en genopretning af de økonomiske vilkår. Dette er blot endnu et rigtig godt argument for at få udligningen af de 4.400 kr. klaret med det samme. Der er stadig rigeligt at tage fat på i en kommende kortlægning, eftersom uretfærdighederne mellem taxametrene ikke kun gælder undervisningen, men forskellige taxametre for fælles, bygninger og A-fag giver også en uforklarlig og urimelig forskelsbehandling af de gymnasiale uddannelser. Så hermed opfordrer vi til, at politikerne straks tager første og meget væsentlige skridt til en økonomisk ligestilling mellem de gymnasiale uddannelser!


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K