Del
 | Nyhed

Uddannelse af ufaglærte giver mening

Og prognoserne viser, at behovet for faglærte vil stige - bl.a. på grund af pensionering af en stor årgang af faglærte, så der er god grund til fortsat at satse på mere og bedre uddannelse til flere.Men vi har også brug for at se på kvaliteten af de uddannelser, som ufaglærte og faglærte tilbydes, og som arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen efterlyser i JP. Der er brug for et betydeligt højere fagligt niveau for både de nuværende ufaglærte og faglærte, hvis de skal kunne klare sig i konkurrencen fra udlandet. Derfor skal alle uddannes bedre - de ufaglærte skal være faglærte, og de faglærte skal kunne fortsætte i videregående uddannelse.

Faglig specialisering

Elever på erhvervsuddannelserne skal have mulighed for både faglig specialisering og videre uddannelse, ligesom det skal være synligt for AMU-kursisten, hvilken merit et kortere uddannelsesforløb giver i forhold til erhvervsuddannelserne, og at det er muligt at bygge ovenpå. Både erhvervsuddannelserne og AMU skal styrkes, og der skal skabes en bedre sammenhæng mellem de to systemer, så vi har et gennemskueligt og lettilgængeligt uddannelsessystem for virksomheder og kursister.Heldigvis kan vi også læse i Jyllands-Postens artikel, at vi langt fra står alene med at tage afstand fra, at uddannelse er nytteløs. Både DA, LO, S/SF og undervisningsministeren ser behovet for fortsat at satse på kvalitetsuddannelse for at skabe vækst i samfundet. Lad os i fællesskab sende det signal: Uddannelse nytter.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K