Del
 | Pressemeddelelse

Uddannelse er en nødvendig investering

Det danske samfund er afhængig af kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal øge væksten. Derfor giver det ikke mening fortsat at gennemføre massive besparelser på uddannelse, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Regeringen vil fastholde og videreføre omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet de næste fire år i det netop offentliggjorte finanslovsforslag for 2017. Det betyder, at erhvervsskolerne i 2020 har 1,2 mia. kr. mindre om året at drive uddannelse for i forhold til 2015.

Samtidig har regeringen i sin helhedsplan frem til 2025 afsat en kompetencepulje på 1 mia.kr., som skal give et løft i danskernes kompetencer – bl.a. til kvalitet i erhvervsuddannelserne, voksen- og efteruddannelse, videregående uddannelser og forskning. Erhvervsuddannelserne er blevet stillet 150 mio.kr. i udsigt fra denne pulje i 2017 i forbindelse med trepartsaftalen.

Så der skal meget mere til, hvis uddannelse skal være en investering, der bidrager til vækst.

”Det er positivt, at regeringen nu også taler om behovet for at investere i uddannelse, men vi savner, at der for alvor sættes handling bag ordene. De planlagte besparelser vil betyde massive nedskæringer, kvalitetsforringelser, færre udbud af uddannelser og mindre samarbejde med det lokale erhvervsliv,” siger direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, og tilføjer:

”I stedet har erhvervsskolerne brug for økonomisk arbejdsro for at bevare et erhvervsrettet uddannelsessystem af høj kvalitet, så derfor bør man én gang for alle fjerne omprioriteringsbidraget.”

Opkvalificering af arbejdsstyrken bør i langt højere grad ses som en nødvendig investering frem for besparelsespotentiale i de langsigtede politiske planer frem til 2025. Det skal også ses i sammenhæng med den politiske ambition om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og behovet for at uddanne flere ufaglærte voksne for at sikre behovet for faglærte.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har flere aktuelle forslag til at investere i de erhvervsrettede uddannelser. Det drejer sig om flere penge til at styrke samarbejde mellem ungdomsuddannelser og folkeskolen, mulighed for at etablere særlige tilbud til de dygtige og faglig opkvalificering af lærerne på erhvervsskolerne. Samtidig bør der investeres i en massiv digital indsats for at skabe verdens mest avancerede og attraktive erhvervsuddannelser. Disse forslag håber Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, at politikerne vil tage med til forhandlingsbordet om finansloven og helhedsplanen.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K