Del
 | Nyhed

Uddannelse skal målrettes arbejdsmarkedet

Fremtidens unge skal i langt højere grad uddannes til det, arbejdsmarkedet efterspørger. ”Uddannelsespolitikken skal fremover sigte mod at hæve elevers og studerendes faglige niveau og på at give kompetencer, der er anvendelige på arbejdsmarkedet. Kort sagt på kvalitet, målt på de resultater, uddannelsesinstitutionerne leverer,” lyder en af konklusionerne i Produktivitetskommissionens rapport om uddannelse og innovation, som blev offentliggjort i dag. Det hilser Danske Erhvervsskoler velkomment.

”Produktivitetskommissionen understreger nødvendigheden af, at hele uddannelsessystemet øger fokus på det erhvervsrettede og arbejdsmarkedets behov, som vi også efterlyser. Dermed opfordrer kommissionen politikerne til at se sammenhængen mellem kvalificeret arbejdskraft og Danmarks produktivitetsvækst. Det harmonerer jo fint med, at der i øjeblikket forhandles en reform af erhvervsuddannelserne, som forhåbentlig får flere og dygtigere elever til at søge ind,” siger direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler.

Han bifalder også Produktivitetskommissionens anbefaling om et gennemgribende eftersyn af hele uddannelsessystemet fra folkeskole til og med universiteter, som dog ikke skal finde sted før efter en reform af erhvervsuddannelserne, mener kommissionen.

Et sådant eftersyn på ungdomsuddannelserne skal sikre, ”at udbud og indhold af uddannelser stemmer overens med de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet” og det skal fokusere på ”optaget på almene gymnasier er blevet for stort i forhold til optaget på erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser”, ligesom man skal ”gentænke styrings- og finansieringsmodellerne for ungdomsuddannelserne”.

”Det er nyt, at Produktivitetskommissionen anbefaler fokus på fordelingen af elever mellem det almene gymnasium og erhvervsuddannelser og hhx og htx, og at der skal kigges på finansieringen. Vi vil med interesse følge den politiske debat om det og holde øje med, at økonomien kommer til at følge de politiske intentioner,” siger Lars Kunov.

Produktivitetskommissionen påpeger også, at der er tæt sammenhæng mellem folkeskoleelevers færdigheder og landets produktivitetsvækst og derfor er kommissionen bekymret over, at 17 pct. i 2012 ikke bestod enten dansk eller matematik. 43 pct. af de elever, der i 2001 ikke bestod afgangsprøven, havde endnu ikke en ungdomsuddannelse i 2011, mens det kun gjaldt 13 pct., af dem, der bestod.

”Det bekræfter jo behovet for, at vi øger kravene til folkeskolen om, at alle skal have hjælp til at bestå folkeskolens afgangsprøve og nødvendigheden af, at der skal indføres adgangskrav for at komme ind på en ungdomsuddannelse, som regeringen lægger op til. Andet kan vi hverken være bekendt overfor fremtidens unge eller det danske samfund,” tilføjer Lars Kunov.

 

Læs rapporten her:

produktivitetskommissionen.dk/media/159656/Analyserapport%204,%20Uddannelse%20og%20innovation%20(web).pdf

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K