Del
 | Debatindlæg

Uddannelserne har tætte bånd til erhvervslivet

Bragt i Jyllands-Posten 22. februar 2018

Af Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Forleden skrev JP, at de unge svigter erhvervsuddannelserne og det får så CEPOS-direktør Martin Ågerup til at vende ordstillingen i sin klumme, så erhvervsuddannelserne svigter de unge. Det er da meget kækt. Men Martin Ågerup begrunder ikke. Han benytter alene afsættet til at kritisere den statslige og politiske styring. Han fremfører en række påstande, som ikke har rod i virkeligheden. Ågerup skriver fx, at den politiske styring af erhvervsskolerne ”gradvist har skåret skolernes tætte bånd til erhvervslivet”.

Erhvervsuddannelserne er baseret på skolernes samarbejde med virksomhederne. Det gælder, når undervisningen skal passe til virksomhedernes behov og når der skal skaffes praktikpladser. Vores bestyrelser består af arbejdsmarkedets parter, som også har stor indflydelse på uddannelsernes indhold centralt i dialog med politikerne på Christiansborg. Erhvervsskolerne er selvejende og drives som virksomheder, der skal være rentable. Den centrale styring sikrer, at hele landet og alle brancher kan regne med et uddannelsestilbud og ikke er afhængige af, om driften giver overskud på kort sigt.

Praktikpladser er virksomhedernes ansvar, men er de der ikke straks efter grundforløbet, tilbyder skolerne eleven uddannelsesgaranti, det vil sige plads i et praktikcenter, så han ikke får afbrudt sin uddannelse, men kan være i skolepraktik, indtil han finder en plads i en virksomhed. De sociale opgaver er skåret væk for længst, og i dag skal eleverne være uddannelsesparate og motiverede for at blive optaget.

Jeg er også uforstående over for Ågerups konklusion om, at staten i 50’erne overtog et velfungerende system, som siden er kørt i sænk. Hvorvidt systemet var velfungerende til datidens arbejdsmarked, vil jeg ikke afvise. Men der er vist ingen, der kan forestille sig, at det ikke ville se meget anderledes ud 60 år efter, uanset valg af styringsform dengang.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K