Del
 | Pressemeddelelse

Uddannelsesgaranti skal hurtigt på plads

De unge på erhvervsuddannelserne skal hurtigst muligt have den uddannelsesgaranti, regeringen nu har talt om så længe. Derfor opfordrer Danske Erhvervsskoler regeringen og arbejdsmarkedets parter til meget snart at komme med et bud på, hvordan alle unge kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse incl. praktikplads.

I sit finanslovsforslag lægger regeringen op til at nedsætte et erhvervsuddannelsesudvalg, som bliver en slags mini-trepartsforhandlinger med arbejdsgivere og lønmodtagere, som skal komme med anbefalinger til ”langsigtede og holdbare løsninger på praktikpladsområdet”.

”Vi er glade for, at regeringen nu har sat uddannelsesgaranti på den økonomiske dagsorden, og vi håber, at udvalget vil lytte til de forslag, Danske Erhvervsskoler før er kommet med. Det drejer sig blandt andet om klyngemodeller, hvor flere virksomheder bidrager til et praktikforløb og skolepraktik bliver et fast element i alle erhvervsuddannelser, ligesom det er en mulighed at forlænge grundforløb eller indføre et basisår på de tekniske erhvervsuddannelser. Men der skal hurtig handling til, for de tusindvis af unge uden en praktikplads har allerede ventet alt for længe,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Han er også godt tilfreds med, at regeringen i sit finanslovsforslag vil videreføre den forhøjelse af taxametrene på erhvervsuddannelserne, som lå i globaliseringsmidlerne. Globaliseringsaftalen udløber med udgangen af 2012, og havde regeringen ikke forlænget denne bevilling frem til og med 2016, stod erhvervsskolerne til at miste ca. 430 mio. kr. pr. år fra næste år. Det ville være gået hårdt ud over både kvalitet, talentarbejde og ekstraordinære fastholdelsesaktiviteter på skolerne.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K