Del
 | Pressemeddelelse

Udskolingspakke er et vigtigt skridt

Det er utrolig glædeligt, at folkeskoleforligspartierne er blevet enige om en udskolingspakke inden sommerferien, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag til alle elever i 7.-8. klasse, styrket praksisfaglighed i den tværfaglige projektopgave i 9. klasse og mere forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler er blandt de gode elementer i politisk aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, som netop er indgået. Regeringen, S, DF, Radikale og SF står bag aftalen.

"At det praksisfaglige og anvendelsesorienterede får en mere fremtrædende plads i folkeskolen er helt afgørende for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, men også for at sikre, at alle elever føler sig motiverede i udskolingen. Derfor er det meget glædeligt, at politikerne indfører en række konkrete initiativer, der kan inspirere eleverne i folkeskolens ældste klasser," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, DEG.Det er desuden meget vigtigt, at forligspartierne ser udskolingspakken som første fase i forhold til at understøtte større praksisfaglighed i folkeskolen og dermed få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Ud over de nævnte elementer ser DEG også frem til, at eleverne i 8. og 9. klasse får ret til erhvervspraktik i mindst en uge. DEG har foreslået, at erhvervspraktik bliver obligatorisk, men dette er et vigtigt skridt. Og forhåbentlig vil det nye fokus på erhvervspraktik få flere kommuner og folkeskoler til at etablere et samlet forløb, hvor eleverne aktiveres igennem både forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning af deres erhvervspraktik, mener Lars Kunov. Han hæfter sig også ved politikernes opbakning til, at undervisningsministeren har igangsat et praksisfagligt udviklingsprojekt, der skal bygge videre på samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler.

"Der er allerede rigtig mange gode samarbejder i gang rundt omkring i landet, som andre kan lade sig inspirere af. Derfor er er det en god idé at samle disse erfaringer i inspirations- og vejledningsmateriale, som involverer både lærere og ledere på folkeskoler og erhvervsskoler," siger Lars Kunov.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K