Del
 | Nyhed

Uforståelig forskelsbehandling af gymnasieretninger

I finanslovsforslaget lægger regeringen op til, at de erhvervsrettede gymnasieretninger endnu en gang skal spare mere end det almene gymnasium. Det finder Danske Erhvervsskoler fuldstændig urimeligt og uforståeligt – særligt set i lyset af, at alle politikere taler for en styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser.

I regeringens forslag til finanslov lægges der op til, at handelsgymnasiet (HHX) skal spare på taxametrene, hvad der svarer til 1300 kr. pr. årselev. Teknisk gymnasium (HTX) skal spare svarende til 1800 kroner pr. årselev, mens det almene gymnasium (STX) kun skal spare, hvad der svarer til 1160 kroner pr. årselev.

- Der er absolut ingen logisk forklaring på, hvorfor det er de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, der skal spare mest, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler. Handelsgymnasiet har i forvejen et ufravigeligt lavere taxameter end det almene gymnasium.

Tidligere har politikerne argumenteret for, at forskellene i taxametrene kunne forklares i lærernes arbejdstidsaftaler.

- Men med vedtagelsen af OK13, holder det argument ikke længere, siger Lars Kunov.

 - Skal der skabes den vækst, produktion og innovation, som alle higer efter og taler om i Danmark, har vi brug for en samlet styrkelse af alle de erhvervsrettede uddannelser, og det ved politikerne godt, siger Lars Kunov.

Fakta i finanslovsforslaget:
Alle gymnasieretninger skal spare 2 % til en såkaldt omstillingspulje. Men HHX og HTX skal spare betydeligt mere på indkøb og AIT (Ambitiøs IT projekt) end STX. Samtidig skal HHX og HTX spare 0,4 % mere på undervisningstaxameteret i forhold til STX.
Derudover bliver STX kompenseret med 0,6 % for 28-loftet, HHX med 0,1 %, mens HTX ikke får nogen form for kompensation.

 

Ønskes der yderligere information vedrørende denne pressemeddelelse, kan man henvende sig til Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, på tlf. 2072 0321.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K