Del
 | Nyhed

Undersøgelse af erhvervsuddannelsernes image

I marts–april 2010 har Danske Erhvervsskoler i samarbejde med YouGov Zapera gennemført en større internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.

Formålet med undersøgelsen var at afdække erhvervsuddannelsernes image blandt unge mellem 15-25 år og forældre til unge mellem 15-25 år. Desuden havde undersøgelsen til formål at afdække praktikgodkendte virksomheders kendskab til erhvervsskolernes praktikordning og deres eventuelle brug eller manglende brug af praktikelever fra erhvervsskoler.

Undersøgelsen er en opfølgning på den tilsvarende undersøgelse (nulpunktsmåling), som Danske Erhvervsskoler gennemførte i slutningen af 2009 og starten af 2010.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K