Del
 | Debatindlæg

Undskyld, hvad er en erhvervsskole?


Folkeskolen har også et medansvar, så lad os styrke samarbejdet.

”Undskyld, men hvad er egentlig en erhvervsskole?” spørger Cilie. Hun er med i Region Hovedstadens tænketank for unge, og hun spørger, mens deltagerne er i fuld gang med at designe fremtidens erhvervsskole. Cilie går i 1. g, og hun sætter fingeren og på den udfordring, som rider ungdomsuddannelserne som en mare.

Nicklas fra tænketanken blev også spurgt, hvordan han traf sit uddannelsesvalg: ”Min vejleder foreslog gymnasiet, men det kan jeg ikke finde ud af. Så spurgte han ’dyrlæge?’ Men jeg kan ikke påføre dyr smerte. ’Stukkatør?’ Det gad jeg ikke. ’Mekaniker?’ Og jeg tænkte: Tja! Jeg kan jo godt lide biler. Man kan da altid prøve.”

De unge er altså for dårligt klædt på til valget efter folkeskolen. Vi vil ikke pege fingre ad hverken vejledere eller folkeskolelærere, men vi vil have kommunalpolitikerne til at tage et medansvar for, at de unge træffer et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Kommunerne kommer også til at mærke manglen på dygtige faglærte, flere ledige og lavere vækst.

Folkeskolens rolle i de unges syn på ungdomsuddannelserne kan næppe overvurderes. Undervisningen retter sig primært mod og ligner mest gymnasiet. Folkeskolen kunne lære af de erhvervsrettede ungdomsuddannelsers fokus på det praksisnære. En løsning kunne derfor være at udfolde folkeskolens kernefag i det læringsmiljø, erhvervsskolerne tilbyder. Det kunne også motivere de elever, der har svært ved at forstå, hvorfor de skal lære grammatik, ligninger eller det tyske sprog.

Samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler foregår med stor succes nogle steder, mens andre ikke er kommet i gang. Og her er det vores pointe, at alle unge har brug for også at lære erhvervsskolen som læringsrum at kende. Vi ved, at eleverne er vilde med den praksisnære undervisning på erhvervsskolerne, og vi tror, at folkeskolelærerne vil strække sig langt for at skabe motiverende, inspirerende undervisning for alle.

Så kommunalpolitikerne skal anerkende udfordringen og stille krav til et styrket og tættere samarbejde mellem folkeskole, UU og ungdomsuddannelserne. Det kan give eleverne forudsætninger for at træffe et langt mere reflekteret uddannelsesvalg.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K