Del
 | Nyhed

Ungdomsuddannelser må nytænkes dramatisk

93 pct. af de unge i Hørsholm årgang 2009 ventes at tage mindst en ungdomsuddannelse indenfor de næste 25 år. I Ishøj gælder det kun 78 pct.

Altså ikke engang i en af landets rigeste kommuner, hvor de unge må formodes at have både økonomisk og social opbakning, har man nået målet om, at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse – og i Ishøj og mange andre kommuner er der langt igen. Derfor er der behov for både at øge søgningen, forbedre fastholdelse og begrænse frafaldet på ungdomsuddannelserne, og her gøres allerede en stor indsats på mange erhvervsskoler, som skolernes handlingsplaner fornylig viste.  Men tallene sender også et signal om, at vores nuværende system måske aldrig kan give 95 procent en relevant ungdomsuddannelse. I næste uge mødes interessenter fra erhvervsuddannelserne og resten af uddannelsesverdenen i Sorø for at høre om og diskutere undervisningsministerens eftersyn af erhvervsuddannelserne.  Efter en årrække med justeringer og tilpasninger af de eksisterende enkeltelementer i ungdomsuddannelsessystemet med en hidtil ikke-tilstrækkelig effekt, må man spørge: Er Danmark i en konkurrencemæssig situation, hvor vi har tid til nye justeringer? Eller kalder situationen på mere dramatiske metoder?

 

Vi opfordrer ministeren til, at eftersynet kommer til at omfatte hele ungdomsuddannelsessystemet. Danmark står overfor en række meget alvorlige udfordringer, som ikke nødvendigvis løses ved at lappe på delelementerne - i dette tilfælde erhvervsuddannelserne. Vi må have modet og fremsynet til at turde gribe fat om alle ungdomsuddannelserne og skabe synlig forandring. Et system, der skal have fokus på at understøtte et socialt sammenhængende samfund, sikre konkurrenceevnen og rumme alle unge. Et system, der skal være fleksibelt, give mulighed for livslang læring, og sikre, at der udbydes ungdomsuddannelse i hele landet. Og så er politikerne formentlig enige i, at et nyt system også skal være økonomisk neutralt.

 

Der er foretaget mange analyser de seneste år, der påpeger en farlig skæv udvikling i forholdet mellem afvandringen fra det danske arbejdsmarked og erstatningerne herfor, der peger på markant mangel på faglærte. Derfor risikerer vi at komme i den samme situation som andre vestlige lande og USA med mangel på erhvervsuddannede til den private sektor samtidigt med et betydeligt overskud af studenter (der aldrig kom videre) og muligvis også videreuddannede. Et sådant scenarie vil endda på kort sigt kunne hæmme en i forvejen svag vækst yderligere.

 

For både de unges og samfundets skyld må ungdomsuddannelserne som hele gennemlyses. At foretage endnu en justering på erhvervsuddannelserne alene vil formentligt kun udskyde problemerne.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K