Del
 | Nyhed

Unge får en chance til

En del af de unge kontanthjælpsmodtagere vil formentlig vælge en erhvervsuddannelse, og skal det blive en succes, er der en række kriterier, der skal være opfyldt, mener Danske Erhvervsskoler-Lederne. Erhvervsskolerne påtager sig meget gerne en del af ansvaret for at uddanne dem, der i dag er på kontanthjælp.

Men det må ikke ske på bekostning af kvalitet og niveau på erhvervsuddannelserne, fordi man forsøger at rumme alle. Derfor er der behov for en målrettet indsats for at kortlægge den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer og udarbejde en uddannelsesplan fra kommunernes side. Kontanthjælpsmodtagerne skal ligesom alle andre være uddannelsesparate for at kunne starte på en erhvervsuddannelse.

"Kommunerne skal tage denne opgave meget alvorligt og sikre, at den enkeltes kompetencer klarlægges. Denne gruppe skal naturligvis ligesom alle andre elever på erhvervsuddannelserne være livsduelige, fagligt robuste og erhvervsparate. Vi forventer, at en del af kontanthjælpsmodtagere vil have brug for særlige introduktionsforløb, før de starter på en ordinær uddannelse. Vi foreslår, at kommunerne skal indstille den unge til uddannelse, men det er erhvervsskolen, der vurderer uddannelsesparatheden til den konkrete uddannelse," siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Udgangspunktet for kommunernes vurdering bør naturligvis være, at den unge har gennemført 9 års skolegang og er motiveret for at tage uddannelse, og kommunen bør også udpege en fast kontaktperson, der kan følge den unge gennem forløbet.

DE-L ser gerne, at man tænker kontanthjælpsreformen sammen med en kommende reform af erhvervsuddannelserne, hvor der også er brug for at etablere et ungemiljø. Hvis man her etablerer brede introducerende forløb for elever, der kommer lige fra folkeskolen, og i forvejen har etableret særlige forløb for kontanthjælpsmodtagerne, er det til gengæld en mulighed, at disse to grupper mødes på hovedforløbet af den ordinære uddannelse, forestiller DE-L sig.

Danske Erhvervsskoler-Lederne har også skrevet til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Christine Antorini og tilbudt at indgå i dialog om uddannelsesindsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne.

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K