Del
 | Nyhed

Unge må tænke nyt

Alle unge skal have en uddannelse, og derfor bør regeringen måle uddannelsesniveauet, mens de unge er unge og ikke først 25 år efter grundskolen, som det sker i dag. I Danske Erhvervsskoler bakker vi derfor op bag eleverne og DI, som i Politiken den 16.11 opfordrer regeringen til at sætte nye mål for de unges uddannelse. Vi ønsker langt mere operationelle mål, så vi har mulighed for at hjælpe de unge i tide og ikke først, når løbet er kørt 25 år efter grundskolen.

Et bud på et konkret og operationelt mål kunne være, at 35 pct. af en ungdomsårgang tager en erhvervsuddannelse. Sidste år søgte knap 21 pct. enten en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse, mens over 70 pct. ville i gymnasiet. Flere på erhvervsuddannelserne vil betyde lidt færre i gymnasiet, men det er måske også fornuftigt, når man ser, hvor mange unge, der i dag tager en erhvervsuddannelse efter studentereksamen, og ikke mindst ser på arbejdsmarkedets behov.

35 pct. forudsætter en langt mere målrettet indsats med at informere og vejlede om mulighederne på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser allerede i folkeskolen. For et sådant mål giver kun mening, hvis vi tænker i helheder og partnerskaber mellem interessenterne – vejledere, lærere, forældre og ungdomsuddannelser. Samtidig skal vi naturligvis arbejde endnu mere for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for de unge.

Af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K