Del
 | Nyhed

Unge misbruger SU-systemet

”Vi er stærkt i tvivl om, hvorvidt de unge er der for uddannelsen eller for pengene,” siger Peter Amstrup direktør for erhvervsskolen EUC vest i Esbjerg.

Han forklarer, at nogle unge faktisk slet ikke møder op. Og sådan er det flere steder.

Syv ud af 10 skoler siger, at de er "helt enige" eller "delvist enige" i, at de har problemer med SU-rytteri.

SU-rytterne kan hæve SU så længe de vil, fordi de ikke har et klippekort på erhvervsskolerne, sådan som man har det på universiteterne.

Uddannelsesminister Morten Østergaard vil se på, hvilke redskaber, der kan tages i brug for at komme SU-rytteri til livs. Men han understreger, at det er et fåtal af elever, der snyder systemet.

Otte ud af 10 erhvervsskoler vurderer, at det er mellem en og ti procent af eleverne, der laver SU-rytteri. 54 skoler har svaret på undersøgelsen.

Undersøgelsen blev omtalt i Radioavisen på hhv. P1 og P4 kl. 7, 8 og 9 mandag den 17. september og i P3 Nyhederne på samme tidspunkter.

 

Lars Kunov blev interviewet og kom med forslag om at ændre udbetalingen af SU, så den bliver bagudbetalt.

 

Hovedresultater fra undersøgelsen:

1. På skolen oplever man problemer med elever, hvis adfærd peger på, at de benytter sig af SU-rytteri:

Helt enig 24 %

Delvist enig 47 %

Delvist uenig 12 %

Helt uenig 10 %

 

2. Spørgsmålet om SU-rytteri er forfejlet, de typiske årsager til at elever starter og stopper flere uddannelser uden at gennemføre er næsten uden undtagelse legitime, og er ikke blot et spørgsmål om at kunne indløse SU:

Helt enig 4 %

Delvist enig 33 %

Delvist uenig 35 %

Helt uenig 14 %

 

3. Hvor stort vil du anslå omfanget af det såkaldte SU-rytteri er blandt eleverne på din skole? Andelen af eleverne hvis adfærd kan karakteriseres som SU-rytteri er ca.:

Slet ikke forekommende 4 %

1-10 pct. 82 %

11-20 pct. 8 %

 

4. Hvilke af disse typer adfærd har i kunnet konstatere blandt eleverne på den skole du er leder af: - Elever som tilmelder sig en uddannelse, men aldrig møder op:

Det oplever vi i høj grad 19 %

Det oplever vi i mindre grad 74 %

 

5. Hvor mange af eleverne ved din skole har været tilmeldt mere end tre uddannelser?

Det har vi ikke opgørelser over 43 %

Ingen 9 %

1-10 pct. 28 %

11-20 pct. 4 %

21-30 pct. 6 %

31-40 pct. 2 %

 

6. Det vil være en god løsning, at indføre betinget optag på erhvervsuddannelserne, således at eleverne skal gennemgå et forberedende kursus, inden de bliver optaget på erhvervsskolerne:

Helt enig 11 %

Delvist enig 33 %

Delvist uenig 9 %

Helt uenig 30 %

 

7. Det vil være en god løsning, at indføre begrænsninger på hvor mange SU-klip eleverne maksimalt kan få på erhvervsskolerne, som det f.eks. er tilfældet i universitetssystemet:

Helt enig 20 %

Delvist enig 37 %

Delvist uenig 13 %

Helt uenig 13 %

 

8. Det vil være en god løsning, at fjerne uddannelsespålægget, som indebærer at et krav om, at unge kontanthjælpsmodtagere under 25 skal tage en uddannelse:

Helt enig 4 %

Delvist enig 17 %

Delvist uenig 22 %

Helt uenig 43 %

 

Kilde: DR Nyheder og Danske Erhvervsskolers rundspørge blandt alle direktører på erhvervsskolerne og rektorer på erhvervsakademierne - i alt 72.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K