Del
 | Pressemeddelelse

Unge skal være uddannelsesparate inden start på erhvervsskolen

Uddannelsesparathed handler ikke alene om boglige kompetencer, men i lige så høj grad om sociale- og menneskelige kompetencer samt motivation i forhold til den konkrete uddannelse, som den unge ønsker. De danske erhvervsskoler tilbyder 110 forskellige erhvervsuddannelser. Man kan blive alt fra maler over fotograf til industritekniker. Det er selv sagt meget forskelligt, hvad der kræves for at være uddannelsesparat til de forskellige uddannelser. Derfor bør vurderingen af uddannelsesparathed både være nuanceret og foretages op imod en specifik uddannelse, så den ikke blot bliver en generel parathedserklæring til erhvervsuddannelserne. Sker dette er parathedsvurderingen ligegyldig, og den vil ikke give et reelt billede af, om den unge kan klare den uddannelse, de starter på.  

”Vejlederne kan naturligvis ikke have indgående kendskab til alle erhvervsuddannelserne. Dansk Industri foreslår, at de faglige udvalg beskriver de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for, at det er realistisk for unge at påbegynde og gennemføre de ønskede erhvervsuddannelser. Udmøntningen af arbejdet skal herefter ske i tæt dialog med erhvervsskolerne, som har ekspertisen i forhold til gennemførelsen af uddannelserne”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.  

”Hvis vi vil nedbringe frafald og undgå at påføre de unge flere nederlag, så er det nødvendigt at tage de unge uddannelsessøgendes ønsker seriøst og samtidig sikre en nuanceret vurdering af, om de realistisk kan gennemføre. Gennemføres der en nuanceret vurdering, kan den for de der ikke vurderes parate danne grundlag for at iværksætte forløb, der gør den unge parat til efterfølgende at starte på en erhvervsuddannelse. Vurderes den unge at kunne gennemføre, vil resultaterne af vurderingen kunne bruges til at sikre at erhvervsskolerne fra dag 1 kan støtte den unge maksimalt”, fortsætter Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K