Del
 | Pressemeddelelse

Unge-udspil harmonerer med DEG’s ideer

Det er utrolig positivt, at regeringen nu vil give taxametersystemet på ungdomsuddannelserne et nødvendigt eftersyn. Det har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier efterspurgt længe, så det er godt at se, at politikerne har lyttet.

Regeringen ønsker, at fremtidens finansiering af ungdomsuddannelserne i højere grad understøtter institutioner, der leverer høj kvalitet og resultater og tager udgangspunkt i den enkelte unge. Derfor er der behov for et serviceeftersyn, som skal munde ud i en reform, der er enkel og til at forstå frem for de mange forskellige tilskudsformer i dag. Det fremgår af udspillet ”Mod på livet – vejen til uddannelse og job”, som netop er offentliggjort.

"Det harmonerer vældig godt med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers opfattelse af behovet for et eftersyn, som vi længe har sagt til politikerne og som vore medlemmer har bekræftet gang på gang. Derfor er vi meget glade for, at regeringen er enig og nu lægger op til en reform," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Der lægges også op til at se på uddannelsesdækning, muligheder for fusioner, samarbejder og institutionslovgivning i udspillet. Finansiering og institutionsstruktur er afgørende faktorer for at kunne tilbyde de bedst mulige ungdomsuddannelser med afsæt i de unge. Men lige så vigtigt er udvikling af selve uddannelserne.

"Fremtidens ungdomsuddannelsessystem skal på samme tid balancere både det geografiske hensyn, ligeværdigheden af uddannelserne og at den enkelte får mulighed for at tage en uddannelse, der klæder ham eller hende bedst muligt på til enten at fortsætte i videregående uddannelse eller i job. Derfor har vi også netop foreslået at nedsætte en ungdomsuddannelseskommission, som skal komme med anbefalinger til struktur og indhold i uddannelserne, og det spiller efter vores mening fint sammen med regeringens unge-udspil," tilføjer DEG’s direktør.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K