Del
 | Pressemeddelelse

Urimelig taxameterforskel bekræftet

Undervisningsminister Christine Antorini bekræfter, at der er en "ubegrundet" forskel på 4.400 kr. mellem HHX- og STX-taxametrene. Det skete på det åbne samråd i Børne- og Undervisningsudvalget 21. oktober. Regeringen lægger dog først op til udligning i 2017. Det er meget utilfredsstillende, mener Danske Erhvervsskoler.

Regeringen erkender nu, at handelsgymnasierne får et væsentligt lavere undervisningstaxameter end de almene gymnasier, som ikke kan henføres til særlige forhold for STX. Forskellen på 4.400 kr. kunne indtil sidste år forklares med forskellige arbejdstidsaftaler på de to gymnasiale uddannelser, men da alle gymnasielæreres arbejdstidsaftaler bortfaldt med overenskomst 2013, er der nu ikke længere nogen begrundelse for at opretholde denne forskel. Alligevel lægger regeringen som bekendt ikke op til at udligne forskellen på næste års finanslov, og det stiller Danske Erhvervsskolers direktør, Lars Kunov sig meget uforstående overfor.

”Det virker meget uforståeligt, at regeringen ikke ønsker at rette op på forskellen nu, men tværtimod øger forskellen på det samlede taxameter til hhv. HHX og STX ved at lægge op til flere besparelser for handelsgymnasierne på ambitiøs it og indkøb end de almene gymnasier,” siger Lars Kunov.

På det åbne samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sagde Christine Antorini, at den uforklarlige forskel vil blive inddraget i den budgetanalyse, forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har aftalt, vil blive gennemført i foråret 2015. Denne kortlægning af alle takster på ungdomsuddannelserne vil ligge klar i august 2015, hvorefter den vil blive drøftet politisk med henblik på at foretage eventuelle ændringer i 2017.

”Det er urimeligt længe at vente på en eventuel udligning af undervisningstaxametret, som regeringen allerede har erkendt er uforklarlig. Dertil kommer de øvrige forskelle på fælles- og bygningstaxametre og A-fagstaxametrene, som vi forventer, vil indgå i budgetanalysen,” mener Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K