Del
 | Pressemeddelelse

Vanvittige besparelser på uddannelser

Med den aftale om finanslov for 2011, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne skal uddannelserne under Undervisningsministeriet spare yderligere en halv milliard. Besparelserne kom ind i forhandlingernes sidste fase som en generel besparelse på 1,5 procent. Besparelser i den størrelsesorden vil ramme undervisningen. Og uddannelsesforeningerne finder det dybt bekymrende, at man på den måde ødelægger fundamentet for fremtidens velfærd.  

Politisk uansvarligt og et tillidsbrud ”Alle sektorer i samfundet skal spare – og uddannelsessektoren har allerede taget sit ansvar og sin del af besparelserne. Det vi ser nu er politisk helt uansvarligt”, siger Hans Jørgen Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.  

Foreningerne mener samtidig, besparelserne er bekymrende i forhold til den økonomiske krise, samfundet skal ud af.  

”Det er helt vanvittigt at spare så mange penge, når det samfundet har brug for netop er investeringer i forskning og uddannelse. Og så er det paradoksalt, at man først laver globaliseringsaftaler om aktivitetsforøgelse og dernæst udhules den aftale af besparelser ” siger formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Laust Joen Jakobsen.  

En samlet uddannelsessektor mener, at der er tale om et tillidsbrud, som får konsekvenser for både 95-procentsmålsætningen og 50-procentsmålsætningen.   

”Vi har arbejdet målrettet for at indfri regeringens 95%- målsætning for ungdomsuddannelserne og 50%-målsætning for de videregående uddannelser - og det har i år båret frugt. Vi har i år oplevet en reel fremgang af elever og studerende på alle uddannelser, så vi nu går i retning af at realisere målsætningerne. Regeringen kvitterer med at sænke taxameteret, så uddannelserne selv skal finansiere det større antal elever og studerende”, siger Rektorforeningens formand, Jens Boe Nielsen.  

Ødelægger incitament til uddannelse Foreningerne mener, at det på sigt ødelægger incitamentstrukturen for de selvejende uddannelsesinstitutioner. I dag er det først og fremmest eleven eller den studerende, som udløser tilskuddet - og det giver god mening, da det også er dem, der koster på budgettet. Det princip giver uddannelserne et incitament til at få flere i uddannelse. Flere elever på institutionerne giver nemlig flere penge at lave uddannelse for. Den incitamentsstruktur ødelægger man nu, hvor stigningen i elevtal besvares med takstnedsættelse.  

”Det er sørgeligt at regeringen bryder med principperne i taxameterstyringen. Det får fremover institutionerne til at tvivle på incitamentet til at få flere til at tage en uddannelse. Uddannelsens kvalitet bliver forringet hvis vi hele tiden skal producere uddannelse til flere for de samme penge. Det vanskeliggør skolernes muligheder for at nå de politiske målsætninger”, siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler.  

Foreningerne opfordrer derfor regeringen til at genoverveje de massive besparelser.     

Med venlig hilsen  
Laust Joen Jakobsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium
Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening
Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler – Lederne
Inger Margrethe Jensen, formand for SOSU - Lederforeningen
Hans Jørgen Hansen, formand for Lederforeningen for VUC


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K