Del
 | Nyhed

Vekseluddannelsessystemet skal bevares

Af Per Madsen

Det er utrolig positivt, at DI kommer med et oplæg til debat med konkrete løsningsforslag til praktikpladsproblematikken, og det er forslag, der bygger på langsigtede løsninger.

Jeg er helt enig med DI i, at det ikke alene er på tide, vi bevæger os fra krisestyring til varige løsninger, det er bydende nødvendigt, hvis vi skal kunne levere den arbejdskraft, der bliver brug for, når krisen er ovre, og vi skal leve op til regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Det er afgørende hurtigst muligt at finde frem til en holdbar løsning på praktiksituationen. Vi befinder os i 11. time og står med ryggen mod muren i forhold til at finde varige løsninger på praktikproblematikken - løsninger der ikke er så konjunkturfølsomme som de nuværende.

Jeg vil dog godt advare imod at smide "barnet" ud med badevandet. De uddannelser, hvor vekseluddannelsessystemet fungerer, og det er langt de fleste, skal ikke ændres, men derimod gøres endnu bedre.

Erhvervsuddannelserne er forskellige
Vi skal ikke have svenske tilstande, hvor det tætte samspil mellem erhvervsliv og erhvervsuddannelser er helt fraværende. Lad os derimod her og nu være kreative og åbne op for de muligheder, der ligger i, at alle erhvervsuddannelser ikke behøver at bygge på de samme praktikprincipper.

Erhvervsuddannelserne er som bekendt mangfoldige. Vi har langt over 100 forskellige erhvervsuddannelser, og en del af dem kan glimrende gennemføres uden traditionel virksomhedspraktik.

Opfordringen fra Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne er derfor: Lad os hurtigst muligt få taget nogle beslutninger, der giver mulighed for nytænkning. Så vi i praksis kan gennemgå og diskutere de enkelte uddannelsers muligheder og få etableret seriøse og langtidsholdbare modeller, der er tilpasset den enkelte uddannelse, og de erhvervsbetingelser, der knytter sig til dem.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K