Del
 | Nyhed

Verdensmål i praksis

Både Aalborg Handelsskole og ZBC er udvalgt som UNESCO verdensmålsskoler

FN’s 17 verdensmål er vigtige for en grønnere og mere retfærdig og bæredygtig fremtid. Det bærer uddannelsesinstitutionerne et tungt ansvar for. På de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er man allerede godt i gang med at indarbejde verdensmålene og skabe bevidsthed om, hvordan eleverne kan bidrage til en bedre og mere balanceret fremtid. Det er ZBC og Aalborg Handelsskole bl.a. gode eksempler på. 

Erhvervsskolerne tilgår arbejdet med bæredygtighed og verdensmålene med engagement og handlekraft. Det var tydeligt, da 31 erhvervsskoler tidligere på ugen mødtes til et online webinar for at drøfte og dele deres erfaringer om, hvordan man kan gøre bæredygtighed og klima mere konkret. Her deltog bl.a. ZBC og Aalborg Handelsskole, som begge er enige om, at verdensmålene på erhvervsskolerne handler om meget mere end grøn omstilling og bæredygtig skoledrift. Det handler om et give eleverne et bæredygtigt mindset, som de kan tage med sig videre ud på arbejdsmarkedet og i samfundet.

”Ved at sætte verdensmålene på skemaet håber vi på at give vores elever et større fokus på en mere bæredygtig livsstil – også efter deres tid her på Aalborg Handelsskole. Vi er jo med til at forme fremtidens verdensborgere, og bæredygtighed bliver centralt både i deres privatliv men også når deres uddannelse skiftes ud med en professionel hverdag i erhvervslivet.”, siger Rikke Christoffersen, direktør på Aalborg Handelsskole.

Lokalt verdensmålsråd 
På ZBC arbejder de for at sikre medejerskab og solid forankring af verdensmålene på skolen. Det gør de bl.a. ved at etablere Verdensmålsråd, der består af både undervisere, elever og andre relevante aktører i ZBC-regi, som ønsker at bidrage til ZBC’s arbejde med verdensmålene. Det er i rådene man lokalt træffer beslutninger om indsatsområder og den konkrete implementering på skolerne med så få administrative rammer som muligt. 

”For ZBC gælder det om at finde en holdbar tilgang med høj selvbestemmelse og minimal styring. Vi ønsker ikke at diktere, hvordan at vores kollegaer og elever skal arbejde med verdensmålene. Vi sætter så få rammer op som muligt, for at sikre en grundlæggende struktur, men giver ellers vide rammer til at de engagerede selv definerer deres verdensmålsindsats”, siger Jan Bagge, vicedirektør ZBC.

Netværk og studieretning om bæredygtighed 
På Aalborg Handelsskole er verdensmålene både synlig i undervisningen og i det fysiske rum. De inviterer virksomheder ind, som kan fortælle om, hvordan de til dagligt løser arbejdsopgaver med udgangspunkt i verdensmålene. Og så har man på Aalborg Handelsskole oprettet en helt nyt studieretning HHX Samfund og bæredygtighed, hvor kultur, bæredygtighed og grøn økonomi er i fokus.
 
”Vi har et fælles ansvar for at klæde de unge mennesker på til fremtidens erhvervsliv, hvor der flere og flere steder fokuseres på bæredygtighed. Derfor er det også vigtigt, at eleverne lærer, hvordan verdensmålene kan gå hånd i hånd med det at skabe en sund og god forretning. Det er et konkurrenceparameter, som uden tvivl vil blive endnu større i fremtiden, fortæller Rikke Christoffersen.

Unesco Verdensmålsskoler 
Både Aalborg Handelsskole og ZBC er udvalgt som UNESCO verdensmålsskoler. Det betyder, at de forpligter sig til at inddrage verdensmålene i undervisning i størst mulig grad. De sætter fokus på globalt medborgerskab og bæredygtighed – lige fra den daglige skoledrift til solid forankring i undervisningen.

Begge skoler går til opgaven og forpligtelserne som UNESCO verdensmålsskoler med stor dedikation og engagement. Og eftersom vi i fremtiden får brug for endnu flere kloge hoveder og dygtige hænder, så har skolerne et stort ansvar for at plante små frø i eleverne. Både ZBC og Aalborg Handelsskole ser sig selv som katalysator for at klæde eleverne på til den fremtid og det fremtidige arbejdsmarked, som venter dem. 

”I løbet af tiårig periode, er der ca. 250.000 personer som har haft et uddannelsesforløb ved ZBC. Hvis vi kan sikre at alle disse personer modtager undervisning om verdensmålene og bliver klædt på til at kunne navigere i og arbejde med verdensmålene, vil det være en kæmpe samfundsmæssig gevinst, som vi som skole kan være stolte af”, afslutter Jan Bagge.

 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K