Del
 | Pressemeddelelse

VEU-milliard bruges rigtigt

"Trepartsaftalen identificerer og gør noget ved nogle af de barrierer, som i dag forhindrer alt for mange i at benytte videre- og efteruddannelsessystemet, og det er nødvendigt for at få systemet op i gear igen. I aftalen lægges der op til en række initiativer, der forbedrer rammevilkårene for erhvervsskolerne og lægger op til en fornyelse af AMU-systemet," siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Erhvervsskolerne glæder sig over bedre muligheder for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af AMU i form af bl.a. bedre takster til virksomhedsforlagt undervisning og udbud af AMU udenfor skolernes normale åbningstid. Fjernelse af fuld deltagerbetaling for personer med en forældet uddannelse vil igen give skolerne mulighed for at tilrettelægge kurser for alle medarbejdere i en afdeling af en virksomhed. Nedsat deltagerbetaling på en række kurser, bl.a. dansk og matematik, styrker sammenhæng mellem det faglige og almene i AMU, så flere uddannelsesbehov kan imødekommes, og brug af it-baseret undervisning styrker mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelserne.

"Danske Erhvervsskoler har peget på behovet for flere ressourcer til voksen- og efteruddannelse, og det er glædeligt, at aftalen indeholder takstforhøjelser og målet er at fremtidssikre AMU-systemet med et taksteftersyn, så udbud og kvalitet sikres. Det er også positivt, at der er fokus på voksenvejledning, og at EfterUddannelse.dk bliver sat under lup, for det trænger til et væsentligt eftersyn," mener Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

Trepartsaftalen skaber også en bedre sammenhæng i uddannelsessystemet med fokus både på de ufaglærte og de faglærte. Den første gruppe får nu tilbud om særlige turboforløb, der indeholder erhvervsretning af de almene fag, som skal gøre de ufaglærte i stand til at tage en erhvervsuddannelse. For de faglærte lægges der bl.a. op til at udvikle nye akademiuddannelser, indenfor produktion og vækst.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K