Del
 | Pressemeddelelse

VEU-millioner på vej til erhvervsskolerne

Endelig kommer de første millioner af den meget omtalte VEU-milliard ud at arbejde til gavn for virksomheder og deres medarbejdere. Socialt taxameter vil komme de udsatte unge på erhvervsuddannelserne til gode. Det er positive elementer i finanslovsforslaget for 2015, mener Danske Erhvervsskoler.

Ifølge finanslovsforslaget bliver der 160 mio.kr. ekstra til VEU i 2015, og pengene skal bl.a. bruges til reduktion af deltagerbetaling på en række kurser og bedre kobling mellem læse-, skrive og regnekurser og AMU. Millionerne er en del af VEU-milliarden, som Undervisningsministeriet tegner sig for 609 mio. kr. af frem til 2018. At pengene nu kommer i spil, hilser Danske Erhvervsskoler meget velkomment.

 ”Det bliver mere attraktivt for virksomhederne at sende deres medarbejdere på AMU-kurser, og det er tiltrængt, for vi har hårdt brug for øget aktivitet, hvis det nødlidende AMU-system skal opretholdes. Det er i 11. time, og vi håber, at hjælpen ikke kommer for sent,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Regeringen lægger også op til at indføre et såkaldt socialt taxameter, hvor man i 2015 vil omfordele 200 mio. kr. på ungdomsuddannelserne på baggrund af elevernes folkeskolekarakterer. Ifølge regeringens beregninger forventes det, at ca. 40 pct. af erhvervsskolerne på grund af deres elevsammensætning vil få tildelt et større tilskud, mens knap 17 pct. af gymnasierne vil få flere penge.

”Vi er positive overfor, at regeringen vil se på de sociale udfordringer på ungdomsuddannelserne, og at man samtidig er villig til at omfordele mellem uddannelsesområderne, så skolerne får mulighed for at yde mere hjælp til udsatte og frafaldstruede unge,” siger Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

Danske Erhvervsskoler er også godt tilfreds med, at regeringen har opgivet omstillingsreserven for 2015. På sidste års finanslovsforslag afsatte man en omstillingsreserve, som bestod af en besparelse på to pct. på alle taxametre. Pengene kom tilbage til ungdomsuddannelserne i forhandlingerne om finansloven, men det skabte nogle måneders økonomisk usikkerhed på skolerne helt frem til slutningen af året. Det slipper man for denne gang, mens regeringen fortsat opererer med en omstillingsreserve i 2016-18.

Yderligere kommentarer direktør Lars Kunov, 20 72 03 21.
Yderligere oplysninger presseansvarlig Dorte Skovgaard Wihre 30 52 45 50


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K