Del
 | Nyhed

Vi er nødt til at løfte de ufaglærte til faglært niveau

Det mest oplagte svar er naturligvis, at vi i uddannelsessystemet – og her tænker jeg både i folkeskolen og i ungdomsuddannelsessystemet – i langt højere grad indretter os efter, at samfundet også i fremtiden har brug for både de boglige, de praktiske og dem, der kan begge dele. Vi retter stadig primært uddannelserne mod de stille piger, der kan sidde meget længe på en stol fremfor mod de aktive drenge, der hellere vil røre sig efter bogstaveligt at have været bænket i ti år i folkeskolen.

Her taler vi om en nødvendig omstilling af hele uddannelsessystemet, som vil tage mere end et par dage at gennemføre og fortrinsvis vil komme fremtidige generationer til gode. På kort sigt er det helt nødvendigt at gøre noget alvorligt ved efteruddannelsesindsatsen overfor de mennesker, der ellers kan blive tabere på arbejdsmarkedet. Og her er det oplagt at sætte mere skub i AMU. Det seneste års tid har systemet været under anklage for massiv svindel med offentlige midler, hvor realiteten er, at der er tale om ganske få brodne kar, der bør straffes og udelukkes for fremtidig omgang med AMU-midler.

Selve AMU-systemet med dets mangfoldige og stadigt mere fleksible tilbud om efter- og videreuddannelse til faglærte og ufaglærte må og skal fortsættes, udvikles og udvides. Vi er nødt til med ovenstående tal in mente at løfte de ufaglærte op på faglært niveau, men der skal også være mulighed for at kunne hæve sig videre derfra.

Derfor håber vi, at det nye Folketing og den nye regering forstår alvoren, og at politikerne vil have fokus på både rammer og økonomi for voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

Både de nuværende ufaglærte og faglærte skal have et betydeligt højere fagligt niveau, hvis de skal kunne klare konkurrencen fra udlandet. AMU-systemet skal derfor sikre, at nye kvalifikationer kan opnås gnidningsfrit samt at allerede opnåede kvalifikationer på arbejdsmarkedet kan meriteres ind i uddannelsen.

Realiteten er jo, at investeringerne/kapitalen/arbejdspladserne flytter derhen, hvor forholdet mellem løn og viden er optimalt. I Danmark har vi et højt lønniveau og ikke tradition for at sænke det, hvorfor det er ekstra vigtigt at vi ”hælder” ny viden i hovederne på hinanden således, at vor viden kan opveje lønforskelle til udlandet. Dette system har man grundlæggende også i Tyskland, men i de senere år oplever tyskerne, at bunden går ud af lønmarkedet – flere og flere tyskere må som ufaglærte ernære sig til virkelig lave lønninger. Lønninger, der reelt konkurrerer med Asien. Vort aftalesystem i Danmark bør forhindre en sådan udvikling, men den sikreste måde at undgå løndumpning på er forøgelse af den enkeltes viden.

Derfor er uddannelse så vigtig - og af ufaglærte ikke bare vigtig, men en national pligt.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K