Del
 | Nyhed

Vi må lære af fejl ved Metrobyggeri

Men i stedet for at stille op i kritikerkøen vil vi i Danske Erhvervsskoler langt hellere fokusere på, hvordan vi sikrer os mod en gentagelse på den lange række af offentlige byggeprojekter, som er på vej. Vi kan i flæng nævne Fehmern-forbindelsen, jernbanen mellem København og Ringsted, adskillige supersygehusprojekter, hvor der hver gang bliver behov for mange medarbejdere og dermed også fantastiske muligheder for at uddanne elever.

Det bliver nu diskuteret, om tvang er nødvendig for at få arbejdsgiverne til at påtage sig ansvaret. Men for os handler det lige så meget om at udbrede viden og kendskab. På et globalt arbejdsmarked vil anlægsvirksomhederne ofte være udenlandske, så det handler ikke kun om at stille krav, men vi har fra dansk side også et ansvar for at informere og vejlede de udenlandske virksomheder. Når Metroselskabet udtaler, at de udenlandske entreprenører ikke kender til struktørelever, er det jo ikke alene det udenlandske selskabs ansvar, men også den danske bygherres, herunder at informere om, hvordan det danske uddannelsessystem fungerer.

Men det kræver planlægning, hvis vi ikke skal gentage fejltagelserne fra Metrobyggeriet. Så lad os blive langt bedre til at forberede os fremover – og det gælder både bygherrer i form af stat, statslige selskaber, regioner og kommuner og rådgivere som erhvervsskolerne. Vi vil meget gerne inddrages og hjælpe allerede i projekteringsfasen, hvor vi blandt andet kan rådgive bygherre og entreprenører om, hvornår der er mulighed for at tage lærlinge, og her kan vi jo også bruge de nye praktikcentre, som kan sikre fleksible og kombinerede uddannelsesaftaler til gavn for både arbejdsgivere og elever.

En langt bedre forberedelse vil også give mulighed for at markedsføre de store anlægsprojekter som vigtige uddannelsessteder. Hvilken mand eller kvinde vil ikke gerne enten som faglært eller lærling kunne bryste sig af at have været med til at bygge Fehmern-forbindelsen eller supersygehuset i Gødstrup? Det vil give både projekt og uddannelser yderligere prestige.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K