Del
 | Nyhed

Vi vil gerne have flere på erhvervsskolerne

I JP 30/4 har De Konservatives formand Lars Barfoed, og formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, et indlæg, der taler varmt for, at flere unge skal gå på erhvervsuddannelserne, idet det er afgørende for, at Danmark fortsat kan være et produktionssamfund. Manglen på faglærte kan i fremtiden være en alvorlig hæmsko for dansk produktion og dermed for dansk vækst. Det synspunkt fremfører vi igen og igen i Danske Erhvervsskoler-Lederne, så vi er glade for opbakningen.

Det er både indlysende rigtigt og aldeles nødvendigt for at sikre dansk velfærd, at vi er i stand til at uddanne faglærte på et globalt konkurrencedygtigt niveau i fremtiden – og i betydeligt større antal end i dag, hvor en meget stor del af en ungdomsårgang går den direkte vej ind i gymnasiet. De samfundsmæssige omkostninger ved frafald, omvalg grundet manglende vejledning og dobbeltuddannelse er simpelthen for store for et land, hvor vi begynder at kunne skimte bunden af pengekassen.

Lars Barfoed og Claus Jensen foreslår fire indsatsområder, der skal sikre flere faglærte. Bl.a. skal der gøres op med myten om, at en erhvervsuddannelse ikke er lige så fin som en gymnasial. Det er vi ganske enige i, og vi hører meget gerne nye bud på, hvordan dette kan gøres.

Dernæst foreslår Barfoed og Jensen, at der skal indføres adgangskrav på erhvervsuddannelserne. I DE-L bakker vi op om et krav om, at alle skal have bestået dansk og matematik med dispensationsmulighed, hvis man har et egentligt læsehandicap, men det må være et rimeligt krav for at blive optaget på en ungdomsuddannelse, at man har de basale færdigheder på plads. Derfor mener jeg, at det er relevant at indføre adgangsniveauer på alle ungdomsuddannelser. På denne måde ville man i folkeskolen tidligt kunne vejlede den unge i sit valg af fag og niveau i forhold til en ungdomsuddannelse. I dag kan alle i princippet gå ind i hvad som helst helt uden forudsætninger.

Skolerne er ikke nedslidte

For det tredje foreslås, at flere fra erhvervsuddannelserne skal tage en videregående uddannelse. Meget rigtigt, og det er netop et felt, vi fra erhvervsskolerne vil slå mere på tromme for frem over. Endelig foreslås, at den fysiske kvalitet på erhvervsskolerne skal hæves. Jeg kan nu ikke genkende billedet af nedslidte skoler med umoderne maskiner, og man kan også diskutere, om det overhovedet er muligt at holde maskinparken på de tekniske skoler oppe på samme niveau som i produktionsvirksomhederne. Når riget fattes penge, vil jeg foreslå, at man i stedet sætter ind med en massiv satsning på digitalisering af undervisningen.

På erhvervsskolerne har vi et helt konkret projekt,”den digitale erhvervsskole”, som vi mangler penge til. Oveni er der brug for at udvikle pædagogik og didaktik på de erhvervsrettede uddannelser. Startskuddet er sat i gang med de nye overenskomster, men der bliver også brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning eller som minimum, at de planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne fjernes.

Det ser vi meget gerne, at De Konservative og fagbevægelsen i fællesskab arbejder for.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K